Umowy międzynarodowe

Współpraca PW z zagranicą może być prowadzona na podstawie następujących dokumentów o współpracy:

- List intencyjny (Letter of Intent, „LoI”),

- Porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding, „MoU”),

- Umowa o współpracy (Agreement of cooperation, „Agreement”).

  • List intencyjny to wstępna deklaracja zamierzeń dotyczących przyszłych działań partnerów, niewiążąca formalnie żadnej ze stron. Stanowi wstępne uregulowanie przyszłej współpracy, które zobowiązuje strony tylko do działań mających na celu realizację postanowień dokumentu.
  • Porozumienie o współpracy to dokument bardziej szczegółowy i formalny niż list intencyjny, ale również niegenerujący zobowiązań finansowych, organizacyjnych bądź materialnych. Obydwie strony porozumienia opisują rodzaj współpracy oraz decydują o kolejnych krokach w celu ich osiągnięcia.
  • Umowa o współpracy reguluje zasady współpracy pomiędzy partnerami, jest to zobowiązanie stron o podjęcia konkretnych działań. Powinno być poprzedzone zawarciem „Lol” i/lub „MoU”. Umowa musi określać wzajemne zobowiązania stron o charakterze finansowym, organizacyjnym lub materialnym.

Powyższe rodzaje dokumentów o współpracy mogą być zawierane na poziomie uczelnianym lub na poziomie wydziałowym. Dokumenty dotyczące współpracy więcej niż jednego Wydziału PW zawierane są na poziomie uczelnianym. Dokumenty zawierane na poziomie uczelnianym podpisywane są przez JM Rektora. Dokumenty zawierane na poziomie Wydziału podpisuje Dziekan wydziału, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez JM Rektora.

 

WZORY UMÓW

DOKUMENTY DO POBRANIA

  • Uchwała Senatu nr 138/XLVI/2006 z dnia 20.12.2006
uchwała_senatu_138 20061220 (pdf, 147,89 kB)
  • Zarządzenie nr 16/2010 Rektora PW z dnia 17.03.2010
  • Stanowisko Senatu z dnia 26.03.2008 w sprawie możliwości uzyskania dyplomu ukończenia studiów w PW w przypadku studiów
Podwójne dyplomy (pdf, 386,43 kB)
  • Wniosek o podpisanie_przedłużenie Umowy Bilateralnej-Wielostronnej 

                                                                                                                                                                                  .

KONTAKT

Patrycja Kluź
Gmach Główny, pok. 234
tel.: 22 234 1372
e-mail: patrycja.kluz@pw.edu.pl