Programy badawcze

Uczelniany Punkt Kontaktowy Europejskich Programów Badawczych Politechniki Warszawskiej (UPK) prowadzi doradztwo w zakresie pozyskiwania środków unijnych na: badania i rozwój, nowe technologie, wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w przemyśle, stypendia zagraniczne dla naukowców.

 

Pracownicy UPK informują o konkursach i warunkach uczestnictwa w projektach badawczych UE, udzielają merytorycznego i organizacyjnego wsparcia jednostkom organizacyjnym i pracownikom Uczelni w sprawach uczestnictwa w europejskich programach badawczych, koordynują przygotowanie i składanie projektów na konkursy Programów Ramowych, koordynują współpracę zespołów Uczelni prowadzących projekty europejskie ze służbami finansowymi i obsługą prawną na Uczelni, koordynują przepływ informacji dotyczących europejskich programów badawczych, utrzymują kontakty i współpracę z właściwymi instytucjami europejskimi, w tym z Komisją Unii Europejskiej w Brukseli, z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej, prowadzą szkolenia w formie seminariów i warsztatów na Uczelni i poza Uczelnią, prowadzą promocję - w kraju i za granicą - uczestnictwa Politechniki Warszawskiej w europejskich projektach badawczych.