Aktualności

Nowe możliwości dla studentów PW

9 lipca 2020 r. Komisja Europejska wyłoniła zwycięzców drugiej edycji konkursu „Uniwersytety europejskie”. Wśród laureatów znalazło się konsorcjum ENHANCE – European Universities of Technology Alliance, w skład którego wchodzi Politechnika Warszawska i 6 innych uczelni.

Wirtualne praktyki studenckie w Indian Institute of Technology Madras

Indian Institute of Technology Madras zaprasza do udziału w 3-miesięcznych wirtualnych praktykach studenckich "e-GRIESHMA - Build your career from anywhere. Virtual global research internship in Engineering Science, Humanities and Management".                       

Politechnika Warszawska w gronie Uniwersytetów Europejskich

Konsorcjum ENHANCE, które tworzy m.in. Politechnika Warszawska, jest jednym z beneficjentów konkursu Komisji Europejskiej „Uniwersytety Europejskie”. W ciągu najbliższych trzech lat konsorcjum otrzyma 5 mln euro na rozwój współpracy.

Program STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nabór wniosków w Programie STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich. 

Fundacja Kościuszkowska - granty do USA

Fundacja Kościuszkowska ogłasza nabór wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów badawczych i rozwojowych w amerykańskich ośrodkach naukowych w roku 2021/2022.

Wyjazdy w ramach Erasmus+ w czasie pandemii

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 33/2020 z dnia 26.05.2020, wszystkie wyjazdy i przyjazdy w ramach programu Erasmus+ zostają zawieszone od dnia 30.05 do odwołania.

Ważna informacja w sprawie wizyt w Centrum Współpracy Międzynarodowej

Drodzy Studenci,

zgodnie z Zarządzeniem nr 33/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i harmonogramu działań związanych z częściowym przywracaniem działalności Politechniki Warszawskiej, obsługę administracyjną studentów i doktorantów, w możliwym zakresie, należy realizować w sposób zdalny za pomocą środków porozumiewania się na odległość, a wizyty interesantów powinny ograniczyć się do niezbędnego minimum.

Informacja dotycząca dokumentów aplikacyjnych na wyjazd w ramach Erasmus+

Dokumenty aplikacyjne - Zgłoszenie kandydata na wyjazd (plik PDF z USOS) oraz podpisany skan wniosku o przekazanie grantu - prosimy przesłać na adres: erasmus@pw.edu.pl. 

Zdalne praktyki studenckie

Oferta praktyk studenckich na odległość.

Erasmus+ - kontakt z pracownikami biura

Erasmus+ - kontakt z pracownikami biura