Aktualności

Spotkanie stowarzyszenia CESAER w Saclay, październik 2019

W dniach 16-18 października 2019 r. przedstawiciele 86 czołowych uniwersytetów naukowo-technicznych (S&T) z 33 krajów na czterech kontynentach zgromadzili się w Saclay pod Paryżem na wspólnym spotkaniu stowarzyszeń CESAER i T.I.M.E. Głównym tematem było nowatorskie podejście do edukacji, konieczne do sprostania przez uczelnie techniczne wyzwaniom społecznym XXI wieku, takim jak zmiany klimatu oraz zapewnienie zdrowia, dobrobytu i bezpieczeństwa obywateli.

Udział w konferencji EAIE 2019 - Helsinki, Finlandia

W dniach 24 – 28.09.2019 r. przedstawicielki Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej Małgorzata Musińska i Dominika Frąk-Dudzińska przebywały w Helsinkach, gdzie wzięły udział w 31. Dorocznej Konferencji EAIE – European Association for International Education. 

Spacer po Starym Mieście z nowymi studentami międzynarodowymi na PW, październik 2019

10 października 2019 r. odbył się spacer po Starym Mieście z nowymi studentami międzynarodowymi. Reprezentanci International Students Office, Jacek Wołowiec i Karol Maśluszczak, spotkali się ze studentami przed wejściem do Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej i udali się pod kolumnę Zygmunta, gdzie grupę przejęła pani przewodnik z Towarzystwa Przyjaciół Warszawy (Klub Organizatorów Ruchu Turystycznego). 

Cykl prezentacji dla nowych studentów międzynarodowych

5 października 2019 r. odbył się kilkugodzinny cykl prezentacji przygotowany specjalnie dla nowych studentów międzynarodowych, którzy rozpoczęli studia w październiku. Spotkanie prowadzili reprezentanci International Students Office, Panowie Jacek Wołowiec i Karol Maśluszczak. W spotkaniu wzięło udział około 50 studentów.

Welcome Meeting dla studentów międzynarodowych

4 października 2019 w Małej Auli Politechniki Warszawskiej odbyło się tzw. Welcome Meeting, powitanie studentów międzynarodowych, którzy będą studiowali na Politechnice Warszawskiej w semestrze zimowym, zarówno w ramach programu Erasmus+, jak i na studiach regularnych. W spotkaniu wzięło udział ponad 500 studentów. Spotkanie odbyło się pod patronatem Uczelni i organizacji Erasmus Student Network (ESN).

Wizyta National Taiwan University na PW, 12 września 2019 r.

W dniu 12 września 2019 r. PW odwiedzili przedstawiciele National Taiwan University. Wśród delegatów znaleźli się m.in.: Prof. Chiapei CHOU, Executive Vice President, Prof. Chia-ling MEI, Chair of Department of Chinese Literature, College of Liberal Arts, Prof. Chi-Sheng SHIH, Chair of Graduate Institute of Networking and Multimedia and Professor of Department of Computer Science and Information Engineering, College of Electrical Engineering and Computer Science, Prof. Keh Chyuan TSAI, Department of Civil Engineering, College of Engineering, Prof. Jungkai Alfred CHEN, Department of Mathematics, College of Science, Ms. Cher CHIU, Director of Global Engagement, Office of International Affairs. 

Nabór wniosków konkursowych w ramach programu Fulbright Specialist Program

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpocznie 1 października 2019 nabór wniosków konkursowych w ramach programu Fulbright Specialist Program na goszczenie amerykańskich specjalistów reprezentujących takie dziedziny naukowe, jak: amerykanistyka, antropologia, archeologia, administracja publiczna, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edukacja, ekonomia, fizyka, informatyka, kształcenie inżynierów, nauka biologiczne, nauki chemiczne, nauki polityczne, matematyka, ochrona środowiska, pokój i rozwiązywanie konfliktów, pomoc społeczna, prawo, rolnictwo, socjologia, urbanistyka, zarządzanie, zdrowie publiczne/globalne.

Politechnika Warszawska będzie realizować kolejny projekt w ramach programu PROM

Politechnika Warszawska będzie realizować kolejny projekt w ramach programu PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Targi Edukacyjne Northwestern Polytechnical University w PW, 28 czerwiec 2019 r.

Politechnika w Xi'an zaprasza studentów PW na targi edukacyjne. 

Talented Young Scientist Program

Talented Young Scientist Program (TYSP) to międzynarodowy program mobilności chińskiego rządu, mający na celu promocję międzynatodowej wymiany młodych naukowców i badaczy. TYSP wzmacnia również współpracę między instytutami badawczymi, naukowcami i przedsiębiorstwami.