Wsparcie psychologiczne

W celu zapewnienia wszelkiej możliwej pomocy podczas studiów na Politechnice Warszawskiej, oferujemy bezpłatną pomoc psychologiczną dla wszystkich naszych studentów.

Kontakt z psychologiem jest możliwy podczas dyżurów w Biurze Spraw Studenckich, pok. 215 w Gmachu Biurowym PW przy ul. Noakowskiego 18/20. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.bss.pw.edu.pl/Psycholog