Wsparcie psychologiczne

W celu zapewnienia wszelkiej możliwej pomocy podczas studiów na Politechnice Warszawskiej, oferujemy bezpłatną pomoc psychologiczną dla wszystkich naszych studentów.

Oferowane formy pomocy w języku polskim i angielskim: 

  • rozmowy wspierające, motywujące, terapeutyczne,
  • udzielanie pomocy psychologicznej polegającej na stosowaniu różnych form działania psychologicznego ukierunkowanych na rozwój człowieka, 
  • pomoc w rozwiązywaniu sytuacji traumatycznych i kryzysowych,
  • psychoedukacja,
  • konsultacje i informacje na temat innych możliwości specjalistycznej pomocy,
  • możliwa obecność tłumacza polskiego języka migowego (po wcześniejszym zgłoszeniu do Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami PW)

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Biura ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni: https://bisou.pw.edu.pl/Sekcja-Psychologow