STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

Informacje dla kandydatów na studia II stopnia.

Egzamin z języka polskiego na poziomie B2

Drodzy kandydaci,

Uprzejmie informuję, że organizujemy egzamin z języka polskiego dla kandydatów na studia w PW, którzy NIE POSIADAJĄ wymaganego certyfikatu językowego. Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia w Polsce NIE muszą zdawać egzaminu językowego. Kandydaci po ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia studiów NIE musza zdawać egzaminu językowego.

Egzamin (stacjonarny) odbędzie się w dniach 17-18 czerwca:

17 czerwca godz. 9.00-11.00 - egzamin pisemny

18 czerwca od godz. 9.00 - egzamin ustny (każdy dostanie wcześniej swoją godzinę)

Zapisy na egzamin zostały zakończone w dniu 6.06.2024 r.

UWAGA! imię i nazwisko musi być podane zgodnie z pisownią w dokumencie tożsamości w transliteracji łacińskiej (paszport zagraniczny lub ID).