STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

Informacje dla kandydatów na studia II stopnia.

Egzamin z języka polskiego na poziomie B1

Drodzy kandydaci,

Uprzejmie informuję, że organizujemy egzamin z języka polskiego dla kandydatów zarejestrowanych w systemie rekrutacyjnym, którzy NIE POSIADAJĄ wymaganego certyfikatu językowego. Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia w Polsce NIE muszą zdawać egzaminu językowego. Kandydaci po ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia studiów NIE musza zdawać egzaminu językowego.

Egzamin (stacjonarny) odbędzie się w dniach 20-22 czerwca:

20 czerwca godz. 9.00-11.00 - egzamin pisemny

21-22 czerwca od godz. 9.00 - egzamin ustny (każdy dostanie wcześniej swoją godzinę)

Osoby zainteresowane podejściem do egzaminu językowego proszone do wniesienia opłaty za egzamin w kwocie 102 PLN na konto:

odbiorca: SJO PW

numer konta: 65 1240 1053 5111 6420 0010 0091

bank: PEKAO 

tytułem: opłata za egzamin z języka polskiego, imię i nazwisko kandydata oraz numer CID z systemu rekrutacyjnego

Skan potwierdzenia opłaty za egzamin proszę wgrać w sekcji dla dodatkowych dokumentów.

UWAGA! imię i nazwisko musi być podane zgodnie z pisownią w dokumencie tożsamości w transliteracji łacińskiej (paszport zagraniczny lub ID).

UWAGA! Zapisy na egzamin do 16 czerwca 2023 r.!