STUDIA I STOPNIA (licencjat, inżynierskie)

Informacje dla kandydatów na studia I stopnia.

Tura 2 zapisów na studia stacjonarne I stopnia

Rejestracja kandydatów na kierunki studiów prowadzone w Warszawie – od 1 do 28 sierpnia. Decyzje o kwalifikacji zostaną podjęte 4 września.

Rejestracja kandydatów na kierunki studiów prowadzone w Płocku – od 1 sierpnia do 11 września. Decyzje o kwalifikacji zostaną podjęte 15 września.

W rekrutacji mogą wziąć udział zarówno osoby, które już aplikowały na studia w Politechnice Warszawskiej, jak i inni kandydaci zainteresowani podjęciem studiów stacjonarnych I stopnia w naszej uczelni.

Rejestracja w Turze 2 wymaga wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

Zwracamy uwagę na uruchomienie zapisów na nowy kierunek, który nie był dostępny w Turze 1: Przemysłowe zastosowania informatyki – studia w Płocku.

Oferta kierunków studiów w Turze 2

Wydział/Kolegium Kierunek
Chemiczny Technologia chemiczna
Chemiczny Technologia chemiczna (profil praktyczny)
Fizyki Fizyka techniczna
Geodezji i Kartografii Geoinformatyka (profil praktyczny)
Geodezji i Kartografii Geodezja i kartografia
Geodezji i Kartografii Gospodarka przestrzenna
Inżynierii Chemicznej i Procesowej Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynierii Lądowej Budownictwo
Inżynierii Materiałowej Inżynieria materiałowa
Mechaniczny Technologiczny Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Mechaniczny Technologiczny Mechanika i budowa maszyn
Mechaniczny Technologiczny Papiernictwo i poligrafia
Mechaniczny Technologiczny Zarządzanie i inżynieria produkcji
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Inżynieria środowiska
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Ochrona środowiska
Mechatroniki Inżynieria biomedyczna
Mechatroniki Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa
Mechatroniki Mechatronika
Samochodów i Maszyn Roboczych Inżynieria mechaniczna
Samochodów i Maszyn Roboczych Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych
Samochodów i Maszyn Roboczych Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych
Transportu Transport
Zarządzania Inżynieria zarządzania
Zarządzania Zarządzanie
Administracji i Nauk Społecznych Administracja
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Płock) Budownictwo
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Płock) Inżynieria środowiska
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Płock) Mechanika i budowa maszyn
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Płock) Technologia chemiczna
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Płock) Przemysłowe zastosowanie informatyki (profil praktyczny)
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (Płock) Ekonomia (profil praktyczny)