ATHENS

A

Utworzony w 1997 roku ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie w programie uczestniczy 15 uczelni i instytucji technicznych z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Turcji, Węgier i Włoch.

Sesje ATHENS odbywają się 2 razy do roku, w marcu i w listopadzie. Każda z nich obejmuje 5-dniowy intensywny kurs (30 godzin) i program kulturalny European Dimension Activities (10 godzin). Na zakończenie instytucja goszcząca oficjalnie uznaje/ocenia wykonane prace uwzględniając wyniki zorganizowanego przez siebie egzaminu, ocenionego zgodnie z lokalnym systemem oceniania. Za każdą sesję można uzyskać 2-3 punkty ECTS. Uczestnictwo jest bezpłatne, a koszty podróży i utrzymania studenci pokrywają we własnym zakresie. Najbliższa sesja odbędzie się w dniach 11-18 marca 2023 r.

Jak wziąć udział w Programie ATHENS?

Rejestracja studentów na stronie rozpocznie się 19 stycznia i potrwa do 31 stycznia. Oferta kursów na sesję Marzec 2023 zostanie opublikowana w dniu rozpoczęcia naboru.

Po zapoznaniu się z wymaganiami kursów, które są dostępne na stronie http://athensnetwork.eu/ należy wybrać do 6 tematów (sugerowane minimum to 3 przedmioty), a następnie:

  • wypełnić formularz rejestracyjny Registration Form (on-line, przy użyciu adresu e-mail w domenie PW) i zaznaczyć wybrane kursy w kolejności od najbardziej preferowanego,
  • wydrukować i podpisać formularz rejestracyjny oraz Student Commitment,
  • uzyskać podpis i pieczątkę dziekana lub prodziekana wydziału na formularzu rejestracyjnym,
  • dostarczyć zaakceptowany przez dziekana formularz rejestracyjny oraz Student Commitment do Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej, pokój 234, Gmach Główny PW, w nieprzekraczalnym terminie do 1 lutego (środa) do godz. 12.00.

UWAGA! W zależności od zmian poziomu ograniczeń uczelnie partnerskie mogą odwołać zajęcia lub zaoferować je w trybie zdalnym. Prosimy o dokładne zapoznanie się z opisami kursów i zasadami uczestnictwa w programie.

Szczegółowe informacje na zasad uczestnictwa w Programie ATHENS oraz oferowanych kursów dostępne są na stronie internetowej http://athensnetwork.eu/

 

Dodatkowych informacji udziela:

Dominika Frąk – Dudzińska

Koordynator Programu ATHENS

Centrum Współpracy Międzynarodowej

e-mail: dominika.frak@pw.edu.pl