Wymiana bilateralna

Wymiana bilateralna to wymiana międzynarodowa oparta na dwustronnych umowach o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską lub jej Wydziałami a zagranicznymi instytucjami szkolnictwa wyższego.

 

Umowy bilateralne o wymianie studentów umożliwiają wyjazd na jeden lub dwa semestry w celu odbycia części studiów za granicą na podstawie ustalonego programu zajęć. Uczestnik wymiany odnosi także inne korzyści, takie, jak:

 • możliwość studiowania w prestiżowych uczelniach zagranicznych w międzynarodowym środowisku,
 • zapoznanie się z systemem kształcenia innego państwa,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego i nabycie nowych umiejętności oraz konfrontacja wiedzy teoretycznej z praktyczną na gruncie zagranicznym,
 • doskonalenie umiejętności językowych,
 • poznanie nowych kultur oraz narodowości,
 • nawiązanie nowych przyjaźni i przeżycie niezapomnianej przygody.

 

Każda z umów bilateralnych o wymianie studentów zawiera szczegółowe zapisy, które określają ilu studentów i na jakim stopniu studiów może wziąć udział w wymianie, jakie są warunki finansowe i jak długo może trwać pobyt. Na ogół studenci są zwolnieni z czesnego w uczelni przyjmującej, natomiast koszty zakwaterowania, wyżywienia, transportu międzynarodowego i lokalnego oraz ubezpieczenia pokrywają najczęściej we własnym zakresie. Niektóre z uczelni partnerskich oferują studentom bezpłatne zakwaterowanie.

 

O wymianę w ramach umów bilateralnych mogą ubiegać się studenci, którzy:

 • są zarejestrowani jako studenci Politechniki Warszawskiej
 • są oficjalnie nominowani przez Politechnikę Warszawską; w tym celu wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody władz Wydziału na aplikowanie na załączonym formularzu
  ZGODA-FORMULARZ (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14,95 kB)
 • spełniają kryteria wyznaczone przez uczelnię przyjmującą
 • posługują się w wymaganym (zaawansowanym) stopniu językiem angielskim lub językiem wykładowym uczelni przyjmującej
 • spełniają inne wymogi wyznaczone zapisami umowy pomiędzy PW a uczelnią partnerską

 

Kontakt

Centrum Współpracy Międzynarodowej

e-mail: bilateral.exchange@pw.edu.pl