Delegacja Politechniki Warszawskiej w Chinach

Delegacja Politechniki Warszawskiej w Chinach

W dniach 4-9 września br. delegacja Politechniki Warszawskiej pod przewodnictwem Prorektora ds. studiów Prof. Krzysztofa Lewensteina odwiedziła Chiny.

Podczas pobytu w Pekinie doszło do spotkania z władzami China Scholarship Council oraz Donfang International Center for Education Exchange, którego celem było ustalenie zasad współpracy PW z agendami rządu chińskiego odpowiedzialnymi za politykę stypendialną oraz pomoc przy nawiązywaniu kontaktów z uniwersytetami chińskimi. CSC zainteresowane jest znacznym zwiększeniem liczby stypendiów przyznawanym młodym chińczykom pragnącym studiować w Polsce oraz stopniowym przekierowaniem środków przeznaczanych na szkolnictwo artystyczne i lingwistyczne w kierunku polskich politechnik.

Ważnym punktem programu pobytu delegacji Politechniki Warszawskiej w Chinach był udział w obchodach 75 rocznicy założenia North University of China w Taiyuan. W obchodach uczestniczyli także przedstawiciele uniwersytetów partnerskich z Nowej Zelandii, USA oraz Rosji. Prof. Krzysztof Lewenstein podpisał w imieniu PW umowę o wymianie studenckiej, będącą uzupełnieniem MoU podpisanego w 2013 r. Od 2014 r. funkcjonuje również umowa dotycząca prowadzenia wspólnych studiów wg. modelu 2+2 na wydziałach MEiL (Aerospace Engineering) i BHiLŚ (Environmental Engineering). Rektor Lewenstein spotkał się również z grupą chińskich studentów, którzy rozpoczną studia na Politechnice Warszawskiej w bieżącym roku akademickim.

image2
image3

Przedstawiciele delegacji PW odwiedzili również Nanjing University of Aeronautics and Astronautics - jedną z najlepszych uczelni technicznych w Chinach, specjalizującej się w inżynierii lotniczej i kosmicznej. Współpraca Politechniki Warszawskiej z NUAA od 2014 r. dotyczy na tym etapie tylko wymiany studenckiej. Spotkanie zatem było okazją do omówienia dotychczasowej współpracy, jak również ustalenia planów dotyczących najbliższego roku. Priorytetem dla obu uczelni jest nawiązanie współpracy naukowo-badawczej w obszarach, takich jak inżynieria lotnicza i materiałowa, energetyka oraz robotyka. Wstępnie ustalono, że wiosną przyszłego roku odbędzie się wspólna konferencja naukowa umożliwiająca zapoznanie się z potencjałem badawczym oraz naukowym naszych chińskich partnerów. Zaplanowano również organizację szkoły letniej, jak również przygotowanie wspólnych studiów inżynierskich wg. modelu 2+2 oraz studiów magisterskich wg. modelu 1+1. 

image4
image5