Erasmus+ - wyjazdy w roku akademickim 2016/2017

Erasmus+ - wyjazdy w roku akademickim 2016/2017

Biuro programu Erasmus+ przypomina o konieczności dostarczenia brakujących dokumentów w terminie do 15 września.

Dokumenty należy dostarczyć do Biura Programu Erasmus+, ul. Noakowskiego 18/20, 6 piętro, pok. L3.

Więcej informacji o samym programie Erasmus+ na stronie internetowej: https://www.cwm.pw.edu.pl/Programy-edukacyjne/Erasmus