Generalne Spotkanie ATHENS – Budapeszt, czerwiec 2016

W dniu 17 czerwca 2016 r. w Budapeszcie (Węgry) odbyło się Generalne Spotkanie ATHENS. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele większości uczelni należących do sieci. Politechnikę Warszawską reprezentowała Dominika Frąk - Dudzińska, Koordynator Programu ATHENS w PW.

Generalne Spotkania ATHENS organizowane są dwa razy do roku: w grudniu (przez jedną z uczelni należących do konsorcjum ParisTech - Paris Institute of Technology, zrzeszającego 12 prestiżowych francuskich szkół wyższych, tzw. Grandes Ecoles) i w maju lub czerwcu (przez jedną z pozostałych instytucji partnerskich). Ich tematem są kluczowe zagadnienia związane z przynależnością do sieci ATHENS oraz z przygotowaniem i przebiegiem sesji programu.

Tegoroczne czerwcowe spotkanie zostało zorganizowane przez Budapest University of Technology and Economics (BME). Jego zakres tematyczny obejmował m. in. zagadnienia związane z rozwojem sieci, strategią komunikacji na nadchodzące lata oraz ze zbliżającą się 20. rocznicą utworzenia ATHENS. Ponadto partnerzy podjęli decyzje dotyczące organizacji kolejnej sesji, która odbędzie się w dniach 14 - 22.11.2016 r.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość poznać osobiście nową Generalną Koordynator Programu ATHENS p. Sophie Leban. Pani Leban zastąpiła na tym stanowisku Liliane Dagonneau, która w 2015 r. odeszła na emeryturę.