Generalne Spotkanie ATHENS – Paryż 2016

Generalne Spotkanie ATHENS – Paryż 2016

9 grudnia 2016 r. w Paryżu miało miejsce Generalne Spotkanie ATHENS, zorganizowane przez Mines ParisTech – uczelnię koordynującą Program.

Generalne Spotkania ATHENS odbywają się dwa razy do roku: w grudniu (w jednej z uczelni należących do konsorcjum ParisTech - Paris Institute of Technology, zrzeszającego 12 prestiżowych francuskich szkół wyższych, tzw. Grandes Ecoles) oraz w maju lub czerwcu (w jednej z pozostałych instytucji partnerskich). Ich tematem są kluczowe zagadnienia związane z przynależnością do sieci ATHENS oraz z przygotowaniem i przebiegiem sesji programu.

Wśród uczestników tegorocznego spotkania znaleźli się przedstawiciele większości uczelni należących do sieci. Politechnikę Warszawską reprezentowała Dominika Frąk - Dudzińska, Koordynator Programu ATHENS w PW.

Tematyka obejmowała m.in. zagadnienia związane z rozwojem sieci, ze zbliżającą się 20. rocznicą utworzenia ATHENS oraz z planowanymi zmianami w systemie rekrutacyjnym. Ponadto partnerzy podjęli decyzje dotyczące organizacji kolejnej sesji, która odbędzie się w dniach 11 - 18.03.2017 r.

Gospodarzem kolejnego Generalnego Spotkania ATHENS, które odbędzie się w czerwcu 2017 r., będzie Technische Universität Wien (Austria).

_ATHENS-20ANS-

Generalne Spotkanie Athens 2016