Generalne Spotkanie Koordynatorów ATHENS, Madryt 2015

W dniach 12-13 czerwca 2015 r. w Madrycie (Hiszpania) odbyło się Generalne Spotkanie Koordynatorów Programu ATHENS. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele większości uczelni należących do sieci. Politechnika Warszawska reprezentowana była przez Dominikę Frąk - Dudzińską, Koordynatora Programu ATHENS w PW.

Spotkania Koordynatorów Programu ATHENS organizowane są dwa razy do roku: w grudniu (przez jedną z uczelni należących do konsorcjum ParisTech - Paris Institute of Technology, zrzeszającego 12 prestiżowych francuskich szkół wyższych, tzw. Grandes Ecoles) i w maju lub czerwcu (przez jedną z pozostałych instytucji partnerskich). Ich tematem są kluczowe zagadnienia związane z przynależnością do sieci ATHENS oraz z przygotowaniem i przebiegiem sesji programu.

Tegoroczne czerwcowe spotkanie, zorganizowane przez Universidad Politecnica de Madrid, odbyło się w budynku Rektoratu UPM, gdzie mieści się także International Office. W imieniu gospodarzy uczestników powitał Professor Narciso Garcia, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej UPM. Następnie koordynatorzy przystąpili do pracy, która obejmowała między innymi podsumowanie sesji Marzec 2015, omówienie napotkanych problemów oraz sposobów ich rozwiązania i dyskusję na temat nowej strony internetowej programu (której projekt został stworzony i zaprezentowany przez przedstawicieli Instituto Superior Tecnica Lisboa z Portugalii – jednego z partnerów). Podjęto także dyskusję na temat kierunków rozwoju sieci ATHENS w przyszłości. Ponadto ustalono plany dotyczące dalszego rozwoju współpracy i organizacji nadchodzącej sesji, która odbędzie się w dniach 14 - 22.11.2015 r.

Uczestnicy spotkania zostali także oficjalnie poinformowani, że dotychczasowa Generalna Koordynator Programu ATHENS p. Liliane Dagonneau podjęła decyzję o przejściu na emeryturę. Nazwisko nowego Generalnego Koordynatora poznamy w nadchodzących miesiącach.

DSC_5819
DSC_5818
DSC_5820
IMG_6263