Generalne Spotkanie Koordynatorów ATHENS – Wiedeń, czerwiec 2017 r.

9 czerwca 2017 r. w Wiedniu miało miejsce Generalne Spotkanie ATHENS, zorganizowane przez Technische Universität Wien.

Generalne Spotkania ATHENS odbywają się dwa razy do roku: w grudniu (w jednej z uczelni należących do konsorcjum ParisTech - Paris Institute of Technology, zrzeszającego 12 prestiżowych francuskich szkół wyższych, tzw. Grandes Ecoles) oraz w maju lub czerwcu (w jednej z pozostałych instytucji partnerskich). Ich tematem są kluczowe zagadnienia związane z przynależnością do sieci ATHENS oraz z przygotowaniem i przebiegiem sesji programu.

Wśród uczestników tegorocznego spotkania znaleźli się przedstawiciele większości uczelni należących do sieci. Politechnikę Warszawską reprezentowała Dominika Frąk - Dudzińska, Koordynator Programu ATHENS w PW.

Tematyka obejmowała m.in. zagadnienia związane z planowanym stworzeniem nowego systemy rejestracji studentów oraz ze zbliżającą się 20. rocznicą utworzenia ATHENS. Ponadto partnerzy podjęli decyzje dotyczące organizacji kolejnej sesji, która odbędzie się w dniach 11 - 18.11.2017 r.

Gospodarzem kolejnego Generalnego Spotkania ATHENS, połączonego z obchodami dwudziestolecia programu, które odbędzie się w grudniu 2017 r., będzie ParisTech.