Inauguracja Roku Akademickiego dla studentów zagranicznych - ESN Welcome Meeting

Inauguracja Roku Akademickiego dla studentów zagranicznych - ESN Welcome Meeting

Dnia 4 października 2016 r. odbyło się spotkanie inaugurujące rok akademicki 2016/2017 na Politechnice Warszawskiej skierowane do studentów zagranicznych przyjeżdżających do Warszawy, by podjąć naukę na naszej uczelni w ramach różnych programów wymiany międzynarodowej, a zwłaszcza programu Erasmus+. 

Podczas spotkania, zwanego „Welcome Meeting”, przedstawione zostały zasady obowiązujące na naszej uczelni oraz zapoznano studentów z najistotniejszymi z ich punktu widzenia jednostkami Politechniki Warszawskiej. Wręczono także studentom tzw. „Welcome Packi” – zestawy powitalne składające się z materiałów przygotowanych przez ESN PW, udostępnionych nam przez Stołeczne Biuro Turystyki, Biuro Promocji m. st. Warszawy, a także wykonanych przy ścisłej współpracy z CWM. 

Spotkanie miało miejsce w Małej Auli w Gmachu Głównym i jak co roku cieszyło się dużą popularnością.