Międzynarodowe Targi Edukacyjne na Ukrainie

Międzynarodowe Targi Edukacyjne na Ukrainie

W dniach 10-12 listopada br. przedstawiciele Centrum Współpracy Międzynarodowej reprezentowali naszą Uczelnię na targach edukacyjnych w Charkowie oraz na targach edukacyjnych Połtawski Abiturient w Połtawie, po raz pierwszy na wspólnym stoisku „Study in Poland”.

Oba stoiska, które mieściły się w „alejce polskiej” cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży ukraińskiej oraz ich rodziców. Tradycyjnie stoisko polskich uczelni odwiedził Konsul Generalny RP w Charkowie oraz przedstawiciele uczelni partnerskiej „Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Lotnictwa”, zainteresowani kontynuacją współpracy w dziedzinie lotnictwa i wymiany studentów. Bogata oferta PW oraz wyjątkowa możliwość podjęcia studiów w ramach konkursu przyciąga z roku na rok coraz większą liczbę kandydatów z Ukrainy, jednej z najliczniejszych grup studentów zagranicznych.

Ważnym elementów delegacji było spotkanie ze studentami uczelni partnerskiej w Kijowie (Kijowska Politechnika), które miało miejsce 16 listopada br. Przedstawiona została oferta studiów II stopnia, a duże zainteresowanie wzbudziła potencjalna możliwość nawiązania współpracy samorządu studenckiego Kijowskiej Politechniki ze studentami PW oraz perspektywa wymiany studentów.

Spotkanie z uczniami liceum technicznego przy KPI było natomiast okazją do omówienia kwestii organizacji „letniej szkoły” przy PW dla tychże uczniów. Celem takiej szkoły byłaby nauka języka polskiego oraz możliwość poznania bliżej Uczelni jak i samej Warszawy.

Targi edukcyjne na Ukrainie

Targi edukacyjne na Ukrainie