Narada programowa uczelni uczestniczących w programie "Study in Poland"

25 czerwca 2015 r. na Uniwersytecie Łódzkim odbyła się narada programowa uczelni uczestniczących w programie „Study in Poland”.

Miała ona na celu podsumowanie realizacji programu w roku akademickim 2014/2015, przyjęcie zasad i planu działań na nadchodzący rok akademicki 2015/2016 oraz omówienie priorytetów na kolejne lata (2016-2018). Tegoroczna narada miała także specjalną część jubileuszową, ponieważ w maju tego roku minęło 10 lat od uruchomienia przez Zgromadzenie Plenarne KRASP programu "Study in Poland”.

Politechnikę Warszawską podczas narady reprezentowała p. Dominika Frąk – Dudzińska z Centrum Współpracy Międzynarodowej.