Politechnika Warszawska numerem jeden wśród polskich uczelni technicznych

W opublikowanym niedawno Rankingu Uczelni Wyższych Perspektywy 2015, Politechnika Warszawska uplasowała się na 1 miejscu w kategorii uczelni technicznych.

Nasza Uczelnia zajęła także wysokie miejsca w poszczególnych grupach kryteriów, m. in.:

  • 1 miejsce w kategorii „Umiędzynarodowienie”  (wśród uczelni technicznych).
  • 1 miejsce w kategorii „Preferencje pracodawców”.
  • 1 miejsce w kategorii „Efektywność naukowa” (wśród uczelni technicznych).
  • 1 miejsce w kategorii „Prestiż wśród kadry akademickiej” (wśród uczelni technicznych).

Więcej informacji: http://www.perspektywy.pl/RSW2015/profil-uczelni?u=89