Raport z targów - Ukraina, marzec 2017

W dniach 24-25 marca 2017 r. przedstawiciel Centrum Współpracy Międzynarodowej  Pani Zenoviya Shits reprezentowała Politechnikę Warszawską na międzynarodowych targach edukacyjnych we Lwowie „Higher Education 2017".

Przez 2 dni na wspólnym stoisku „Study in Poland” Politechnika Warszawska była promowana wśród młodzieży ukraińskiej i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem jako jedna z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Stoisko odwiedzali  kandydaci zainteresowani podjęciem studiów w Polsce oraz ich rodzice. Ze względu na bliskość kulturową i terytorialną studia w Polsce są najbardziej atrakcyjne wśród młodzieży ukraińskiej, o czym świadczy nieustannie wzrastająca liczba studentów z Ukrainy. Prężne działania promocyjne na rynku ukraińskim oraz bogata oferta naszej uczelni, obejmująca nie tylko programy edukacyjne, ale również kursy językowe i przygotowawcze owocują nie tylko imponującą liczbą studentów, wybierających nasza uczelnię, ale też szerzeniem dobrej opinii i wysokiego prestiżu uczelni.

Stoisko PW odwiedzili też studenci uczelni partnerskich, m.in. Politechniki Lwowskiej, Akademii Drukarstwa oraz Uniwersytetu Narodowego zainteresowani podjęciem studiów magisterskich w PW.

W trakcie pobytu we Lwowie Pani Zenoviya Shits też spotkała się z uczniami liceum fizyko-matematycznego oraz z przedstawicielami agencji edukacyjnych.

20170325_122342
20170325_122403