Raport z targów i spotkań – Korea Południowa, czerwiec 2016

W dniach 02-08.06.2016 r. delegacja Centrum Współpracy Międzynarodowej PW w składzie: mgr Łukasz Wojdyga – Dyrektor CWM i mgr Dominika Frąk-Dudzińska – specjalista ds. współpracy międzynarodowej, przebywała w Korei Południowej. Celem pobytu było uczestnictwo w międzynarodowych targach edukacyjnych Study in Europe, mające na celu promocję naszej Uczelni i oferty studiów anglojęzycznych, a także złożenie wizyt w uczelniach partnerskich.

Delegacja CWM wzięła udział w targach Study in Europe – South Korea 2016w Seulu w dniach 4-5 czerwca i w poprzedzającej je konferencji w dniu 3 czerwca. Targi zostały zorganizowane przez British Council i wzięło w nich udział kilka tysięcy osób. Stoisko naszej Uczelni cieszyło się dużym zainteresowaniem. Należy nadmienić, że wielu młodych Koreańczyków interesuje się studiami za granicą. Korea Południowa, obok Indii i Chin, jest jednym z krajów, który wysyła największą liczbę studentów za granicę.

Podczas pobytu w Korei Południowej delegacja CWM wzięła udział w spotkaniach z przedstawicielami i studentami dwóch uczelni wyższych, z którymi Politechnika Warszawska współpracuje na podstawie umów bilateralnych. W dniu 3 czerwca złożyliśmy wizytę w Hanyang University (HYU) w Seulu. Jest to uczelnia, z którą Politechnika Warszawska współpracuje od 2011. Dwustronna wymiana studentów jest aktywna niemal od początku. Podczas wizyty delegacja CWM spotkała się z pracownikami i studentami HYU. W trakcie spotkania z przedstawicielkami Office of International Affairs poruszono zagadnienia związane z wymianą studentów i możliwościami jej finansowania ze środków Unii Europejskiej, a także podjęto decyzję o przedłużeniu umowy, która wygasa w 2016 r. Przedstawiciele CWM mieli możliwość porozmawiać z koreańską studentką, która przyjedzie na jednosemestralna wymianę w I semestrze roku akademickiego 2016/2017 na Wydział Architektury PW. W dniu 7 czerwca złożyliśmy wizytę w Kyungpook National University (KNU) w mieście Daegu. Jest to najsilniejszy koreański partner Politechniki Warszawskiej, z którym nasza Uczelnia współpracuje na wielu polach, m. in. w zakresie dwustronnej wymiany studentów, programu podwójnego dyplomowania (WEiTI) i w projekcie KEUDOS współfinansowanym ze środków UE. Podczas spotkania dokonano podsumowania dotychczasowych działań i omówiono perspektywy na przyszłość. Przedstawiciele CWM spotkali się również ze studentami Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, którzy przebywają w KNU w ramach projektu KEUDOS i programu podwójnego dyplomowania oraz z koreańską studentką, która przyjedzie na jednosemestralną wymianę w I semestrze roku akademickiego 2016/2017 na Wydział EiTI.

Przedstawiciele Centrum Współpracy Międzynarodowej spotkali się także z panem In-Bong Ha Ph. D., przedstawicielem Korea Student Aid Foundation, agendy rządowej odpowiedzialnej za przyznawanie stypendiów młodym Koreańczykom, którzy wyjeżdżają na studia za granicę. Celem spotkania było omówienie możliwości przyznawania dofinansowań studentom z uczelni partnerskich z Unii Europejskiej na podejmowanie studiów w Korei Południowej.