Raport z udziału w targach i spotkaniach - Kazachstan, kwiecień 2015

W dniach 9-11 kwietnia 2015 r. przedstawicielka CWM Pani Zenoviya Shits reprezentowała Politechnikę Warszawską na międzynarodowych targach edukacyjnych „Education and Career 2015”w Ałmaty. Targi edukacyjne pod patronatem Ministerstwa Edukacji Kazachstanu odbyły się poraz XVI w prestiżowym centrum wystawienniczym Atakent-Expo w centrum Ałmaty.

W gronie uczelni polskich na wspólnym stoisku „Study in Poland” przez całe trzy dni promowaliśmy naszą Uczelnię i Polskę wśród młodzieży kazachskiej. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się PW jako jedna z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Odwiedzili stoisko też absolwenci uczelni polskich oraz studenci, którzy skorzystali ze stypendiów RP czy KE (w ramach Erasmus Mundus) na studia/wymiany. Miło było spotkać liczną grupę kandydatów pochodzenia polskiego również zainteresowanych podjęciem studiów w Polsce.

W trakcie pobytu w Kazachstanie Pani Zenoviya Shits odwiedziła też uczelnię partnerską – Państwowy Uniwersytet Techniczny w Karagandzie. Na spotkanie informacyjne zostali zaproszenia studenci studiów inżynierskich i magisterskich, nauczyciele akademickie oraz pracownicy biura współpracy międzynarodowej.

W Ałmaty Pani Zenoviya Shits spotkała się z uczniami liceum uczęszczającymi na  lektorat z języka polskiego. Należy podkreślić, że takie spotkania ‘na żywo” z przedstawicielem uczelni są bardzo ważne w kontekście przybliżenia oferty edukacyjnej i zasad studiowania na uczelni, a także sprzyjają nawiązaniu bezpośredniego kontaktu pomiędzy kandydatami a przedstawicielem uczelni zajmującym się rekrutacją.

Pani Zenoviya Shits spotkała się z dyrektorem największej agencji edukacyjnej w Kazachstanie „Education Abroad” Panią Gulmirą Kalimoldayevą celem omówienia współpracy, a mianowicie poszerzeniem działań promocyjnych na rzecz PW na terenie Kazachstanu przy pomocy przedstawicieli ww. agencji.

20150410_171441

 

20150410_172425

 

20150410_154427

 

DSC_2819

 

DSC_2814