Raport ze spotkań rekrutacyjno-promocyjnych - Indonezja, maj 2015

W dniach 07-14 maja delegacja Centrum Współpracy Międzynarodowej w składzie: mgr Łukasz Wojdyga – Dyrektor CWM i mgr Dominika Frąk-Dudzińska – specjalista ds. współpracy międzynarodowej, przebywała w Indonezji. Celem wyjazdu była promocja Politechniki Warszawskiej i naszej oferty studiów anglojęzycznych (ze szczególnym wskazaniem na studia magisterskie) w uczelniach wyższych i szkołach średnich, nawiązanie kontaktów z organizacjami przyznającymi obywatelom Indonezji stypendia na wyjazdy na zagraniczne studia oraz udział w targach EU Scholarship Day.

Po przylocie do Indonezji w pierwszej kolejności udaliśmy się do miasta Surabaya (Jawa Wschodnia), gdzie znajduje się Sepuluh Nopember Institute of Technology (ITS). Jest to publiczna uczelnia techniczna, z którą PW współpracuje w ramach projektu Erasmus Mundus INTERWEAVE. W ITS zostaliśmy przyjęci przez Zastępcę Dyrektora International Office Dr. Unggul Wasiwitono i panią Desy Karthika Hario, pracownicę International Office. Obecny był także Pan Ivan Rismi Polontalo, reprezentujący Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Indonezji (Departament Współpracy z Europą Centralną i Wschodnią). Podczas spotkania omówiono dotychczasowe wspólne działania oraz perspektywy rozwoju dalszej współpracy i możliwości przyjmowania przez PW absolwentów ITS na studia magisterskie. Wygłosiliśmy także prezentację dla około 30 studentów ITS.

Następnie nasza delegacja udała się do Dżakarty, gdzie 9 maja wzięliśmy udział w targach EU Scholarship Day. Podczas dyżuru na stoisku Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Dżakarcie zaprezentowaliśmy naszą ofertę studiów anglojęzycznych (należy wspomnieć, że zainteresowanie było duże) oraz wygłosiliśmy prezentację dla około 400 uczestników targów.

10 maja spotkaliśmy się z przedstawicielami agencji rekrutacyjnej The European Higher Education Office: Dyrektorem oraz panią Nadią Tehupuring, którzy przedstawili nam swoją działalność. Omówiliśmy możliwości współpracy w zakresie reprezentowania naszej Uczelni na rynku indonezyjskim oraz rekrutowania studentów.

11 maja upłynął pod znakiem spotkań. Delegacja CWM złożyła wizyty w dwóch prywatnych międzynarodowych szkołach: Sekolah Pelita Harapan oraz Bina Bangsa School. Podczas rozmów z doradcami studentów, Paniami: Robyn Combes i Angeline Ang (SPH) i Imeldą (BBS), dowiedzieliśmy się, że ponad 90% absolwentów tych szkół wybiera studia za granicą. Wyjeżdżają najczęściej do USA, Australii, Holandii i Niemiec. Dodatkowo w Bina Bangsa School wygłosiliśmy prezentację dla uczniów przedostatniej klasy, którzy wkrótce staną przed wyborem studiów. Tego dnia odwiedziliśmy także Universitas Pelita Harapan, gdzie zostaliśmy przyjęci przez przedstawicieli International Office: Pana Budi Legowo, Vice-Prezydenta ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju oraz Panią Johanę Suprapto, Kierownika International Office. Celem spotkania było omówienie możliwości nawiązania współpracy w zakresie wymiany studentów oraz przyjmowania przez PW absolwentów UPH na studia magisterskie.

12 maja złożyliśmy wizytę w Bappenas – Agencji Rozwoju Narodowego i Planowania wchodzącej w skład Ministerstwa Rozwoju Narodowego i Planowania. Jest to organizacja zajmująca się m. in. programami stypendialnymi dla osób wyjeżdżających za granicę. W Bappenas spotkaliśmy się z Paniami: Endah D. Handini (Konsultantem ds. Praktyk i Edukacji) i Annisą Sabrina Hartoto (Konsultantem ds. Monitoringu Ewaluacji), odpowiedzialnymi za program SPIRIT (Scholarship Program for Strengthening Reforming Institutions Project). Jest to projekt polegający na finansowaniu wyjazdów pracowników administracji publicznej na zagraniczne studia, głównie magisterskie. Projekt SPIRIT dobiega już końca, ale w nadchodzących latach prawdopodobnie pojawią się nowe źródła finansowania. Tego dnia zostaliśmy też zaproszeni przez Dr. Jamesa Riady, właściciela szkoły Sekolah Pelita Harapan oraz uczelni Universitas Pelita Harapan, które odwiedziliśmy w dniu poprzednim. Spotkanie, w którym uczestniczył także Dr. Jonathan L. Parapak, Rektor UPH, poświęcone było możliwościom nawiązania współpracy oraz skuteczności działań promocyjno-rekrutacyjnych na rynku indonezyjskim. Podczas wszystkich trzech wizyt towarzyszyli nam Pani Endang (Dinda) Septryani Sari, reprezentująca Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Indonezji oraz Pan Maciej Duszyński, Konsul RP.

13 maja udaliśmy się do miasta Bandung (oddalonego od Dżakarty o około 150 km), gdzie znajduje się Bandung Institute of Technology (ITB). Jest to publiczna uczelnia techniczna, z którą PW współpracuje w ramach projektu Erasmus Mundus INTERWEAVE. W ITB wygłosiliśmy prezentację dla przybyłych studentów, a następnie odbyliśmy spotkanie z Zastępcą Dyrektora International Office Dr. Tatacipta Dirgantara, dotyczące dotychczasowych i przyszłych wspólnych działań. Mieliśmy także możliwość zwiedzenia kampusu ITB.

 

IMG_7106
IMG_7142
SAM_2100
IMG_6900
IMG_7053