Sesja Programu ATHENS w PW

W dniach 11-18 marca 2017 r. w Politechnice Warszawskiej odbyła się kolejna sesja Programu ATHENS.

W 2 kursach oferowanych przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WUT3 - Ethical Aspects of Research and Engineering oraz WUT13 - Computer Modelling for Electromagnetics: Visibility of the Invisible) wzięło udział 54 studentów. Uczestnicy pochodzili z TU Delft, Paris Tech, Instituto Superior Tecnico Lisboa, Katholieke Universiteit Leuven, Politecnico di Milano, Technische Universität München, Technische Universität Wien i Universidad Politecnica de Madrid.

W tym samym czasie 66 studentów Politechniki Warszawskiej przebywało w uczelniach partnerskich za granicą.

Utworzony w 1997 roku ATHENS to prestiżowy program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi. Sesje ATHENS odbywają się dwa razy do roku - w marcu i w listopadzie. Każda z nich obejmuje dwie obowiązkowe części: pięciodniowy intensywny kurs (30 godzin) oraz program kulturalny uwzględniający „wymiar europejski” (10-15 godzin). Politechnika Warszawska jest jedyną polską uczelnią biorącą udział w Programie ATHENS.