Spotkanie Task Force Mobility organizacji CESAER w Lyonie, kwiecień 2018

W dniu 25 kwietnia 2018 r. przedstawicielka Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej Dominika Frąk - Dudzińska, specjalista ds. współpracy międzynarodowej wzięła udział w spotkaniu grupy roboczej Task Force Mobility organizacji CESAER, zorganizowanym przez INSA Lyon (Francja).

Głównym tematem spotkania były zagadnienia dotyczące uznawalności kwalifikacji oraz okresów studiów odbytych za granicą. Kolejne posiedzenie Task Force Mobility odbędzie się w październiku 2018 r. podczas CESAER Annual Meeting, które zostanie zorganizowane przez University Politehnica de Bucharest (Rumunia).

CESAER jest europejskim stowarzyszeniem zrzeszającym 52 wiodące uniwersytety, głównie techniczne, z 26 krajów. Stowarzyszenie jest liderem doskonałości w zakresie szkolnictwa wyższego, badań i innowacji. Więcej informacji na temat CESAER: http://www.cesaer.org/en/about/about-cesaer/

20180425_134847_resized_1

Fot.: INSA Lyon