Sukces PW w Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2016

Politechnika Warszawska poraz pierwszy zajęła najwyższe miejsce wśród uczelni publicznych w kategorii „Umiędzynarodowienie” w Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2016.

Wśród wszystkich uczelni akademickich w kraju Politechnika Warszawska zajmuje w tej kategorii 5. miejsce.

Więcej informacji: http://www.perspektywy.pl/RSW2016/ranking-uczelni-akademickich/ranking-wg-grup-kryteriow