Targi Edukacyjne w Indiach

Targi Edukacyjne w Indiach

W dniach 26.09-04.10. 2016 r. przedstawiciele Centrum Współpracy Międzynarodowej, w składzie Dyrektor Łukasz Wojdyga i Pan Karol Maśluszczak reprezentowali Politechnikę Warszawską na targach edukacyjnych EHEF organizowanych w Delhi.

Od 2012 roku Politechnika Warszawska zyskuje coraz bardziej na popularności w Indiach. Wynika to nie tylko z faktu, że nasza oferta odpowiada zapotrzebowania tamtego rynku edukacyjnego, ale również z atrakcyjnych kosztów studiowania i życia w Polsce. Obecnie na naszej Uczelni studiuje ponad 400 studentów z tego regionu.

Jednym z głównych celów delegacji było reprezentowanie Politechniki Warszawskiej w trakcie targów European Higher Education Fare (EHEF). Celem pozarządowej organizacji EHEF i targów jest zaprezentowanie oferty uczelni z krajów Unii Europejskiej, w których internacjonalizacja studiów jest w trakcie intensywnego rozwoju. Ze względu na kończący się budżet projektu, była to jedna z ostatnich edycji tego typu targów.

Drugim, równie ważnym celem, było wyjaśnienie kilku kwestii procedur wizowych dla naszych kandydatów i stworzenie bezpośrednich relacji z dwoma Konsulatami RP - w Delhi oraz w Mumbaju. Delegacja miała okazję spotkać się z przedstawicielami obu placówek, co zaowocowało stworzeniem planu systemu wymiany informacji bezpośrednio między biurem rekrutacji a odpowiednim Konsulem wydającym wizy. Politechnika będzie wysyłała listy zaakceptowanych studentów, na podstawie których, konsulaty będą wyznaczać terminy spotkań w spawie wiz.

Ze względu na rozmiar Indii, Politechnika Warszawska mimo rosnącej popularności znana jest głównie w południowej części kraju. Wyjazd dał nam szansę zaprezentować Uczelnię i Polskę w regionie północnym. W trakcie targów nasza reprezentacja miała okazję rozmawiać również z agencjami rekrutacyjnymi, bardzo charakterystycznymi dla rynku edukacyjnego w Indiach. W najbliższym czasie CWM planuje akcje mające na celu wybranie najlepszych możliwych przedstawicieli.