Targi edukacyjne w Baku

Targi edukacyjne w Baku

W dniach 6-11 października 2016 r. p. Katarzyna Janiga i p. Dominika Frąk-Dudzińska z Centrum Współpracy Międzynarodowej reprezentowały Politechnikę Warszawską  na targach edukacyjnych w stolicy Azerbejdżanu, Baku.

10th Azerbaijan International Education Exhibition organizowane było w ramach projektu Ready, Study, GO! Poland! prowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Targi skierowane były do studentów szkół średnich i wyższych, pragnących kontynuować naukę na innych uczelniach.

Politechnika Warszawska była jedną z kilku polskich uczelni, które mogły zaprezentować swoją ofertę na stoisku Ready, Study, GO! Poland i jedną z dwóch uczelni o profilu ściśle technicznym. Oprócz PW, w targach wzięli udział także przedstawiciele AGH w Krakowie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Istotnym elementem delegacji w Azerbejdżanie była wizyta w Azerbaijan Technical University, która dała okazję do rozmowy z kierownikiem biura międzynarodowego, Dr. Natig Akhmadov oraz spotkania z uczniami szkoły w celu zapoznania ich z ofertą studiów anglojęzycznych PW i objaśnienia poszczególnych etapów procesu aplikacyjnego. Podczas spotkania omówione zostały również możliwości współpracy między Azerbaijan Technical University a Politechniką Warszawską m.in. na polu wymiany studenckiej.

Targi Baku
Baku WUT
Baku 2016
BAku 2016 1