Wizyta North China Electric Power University

Wizyta North China Electric Power University

W dniu 14 października br. Politechnikę Warszawską odwiedziła delegacja North China Electric Power University (NCEPU), pod przewodnictwem Prezydenta uniwersytetu Prof. Liu Jizhen.

NCEPU jest jednym z wiodących uniwersytetów chińskich, specjalizującym się w obszarach energetyki, odnawialnych źródłach energii oraz automatyki. Uczelnia posiada dwa kampusy zlokalizowane w Pekinie oraz  Baoding. Jest także członkiem rządowego programu „Projekt 211” – skupiającego 106 chińskich uniwersytetów badawczych kluczowych dla rozwoju gospodarki CHRL. Potencjał naukowo-badawczy oraz pozycja NCEPU sprawia, że jest to pożądany partner dla Politechniki Warszawskiej.

Delegacja NCEPU, przyjęta przez Prof. Krzysztofa Lewensteina, Prorektora ds. Studiów zwiedziła dwa wydziały PW, mogące być potencjalnymi partnerami – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa oraz Wydział Elektryczny. Szczegółowo omówiono istniejące obszary wspólnego zainteresowania w zakresie współpracy naukowo-badawczej, edukacyjnej i organizacyjnej.

Wstępne ustalenia dotyczą podpisania listu intencyjnego dotyczącego rozpoczęcia wymian studenckich jak również rozpoczęcia prac nad przygotowaniem wspólnych programów studiów w zakresie energetyki, elektrotechniki oraz automatyki i robotyki. Tematem rozmów były również możliwości pozyskania finansowania wspólnych projektów naukowo-badawczych.

DSCN0109
China
china2