Wizyta delegacji Auburn University w PW

W dniu 14 lipca 2015 r. Politechnikę Warszawską odwiedziła delegacja Samuel Ginn College of Engineering Auburn University (USA). W skład delegacji wchodził Dziekan College’u Prof. Christopher Roberts oraz przedstawiciele 5 wydziałów zainteresowanych współpracą z PW.

Auburn University, który mieści się w stanie Alabama, jest dużą uczelnią publiczną od lat notowaną w pierwszej pięćdziesiątce uczelni publicznych w Stanach Zjednoczonych. W Samuel Ginn College of Engineering studiuje 5500 osób. Uczelnia oferuje 11 kierunków technicznych, w tym jedyny w USA kierunek studiów w zakresie komunikacji bezprzewodowej (Wireless Engineering). Dyrektorem Wydziału Inżynierii Lądowej Auburn University jest absolwent Politechniki Warszawskiej Prof. Andrzej Nowak.

Celem wizyty przedstawicieli Auburn University na Politechnice Warszawskiej było zapoznanie się z naszą Uczelnią i prowadzonymi na niej badaniami naukowymi, infrastrukturą badawczą oraz możliwościami nawiązania współpracy naukowo-badawczej i edukacyjnej. Delegacja Auburn University odwiedziła również Wydziały: Elektroniki i Technik Informacyjnych, Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa oraz Chemiczny, gdzie zapoznała się z ich naukowym profilem i zwiedziła laboratoria.

Podobne dziedziny kształcenia oraz prowadzonych badań naukowych tworzą duże możliwości współpracy pomiędzy obiema uczelniami, szczególnie w zakresie inżynierii lotniczej, chemicznej, elektroniki, budownictwa oraz inżynierii materiałowej. Podczas wizyty omówiono również możliwości powołania programu wymian studentów oraz doktorantów, jak również perspektywy finansowania wspólnych badań naukowych ze środków firm amerykańskich blisko współpracujących z Auburn University.

DSC_2391
DSC_2391
DSC_2392
DSC_2393
DSC_2396