Wizyta delegacji Uniwersytetu Lizbońskiego w PW

Wizyta delegacji Uniwersytetu Lizbońskiego w PW

W dniu 28 lipca br. Politechnikę Warszawską odwiedziła delegacja Uniwersytetu Lizbońskiego pod przewodnictwem Wice-Rektora Prof. Rogerio Gaspara.

Uniwersytet Lizboński powstał w 2013 r. z połączenia dwóch największych uczelni w Lizbonie: Uniwersytetu i Politechniki. Obecnie jest to największa i najlepsza uczelnia wyższa w Portugali, składająca się z 18 szkół, które kształcą 60 tysięcy studentów w 8 kampusach w Lizbonie i okolicach. Ogromny potencjał naukowy i dydaktyczny Uniwersytetu Lizbońskiego powoduje, że uczelnia ta osiągnęła wysoką pozycję w międzynarodowych rankingach szkolnictwa wyższego, np. w Rankingu Szanghajskim (zajmuje miejsce w pierwszej 250.).

Politechnika Warszawska współpracuje z Uniwersytetem Lizbońskim, a zwłaszcza z jego inżynierską częścią - Instituto Superior Tecnico - od wielu lat. Współpraca dotyczy zarówno wymian studenckich w ramach programów Erasmus+ i ATHENS, jak i współpracy naukowo-badawczej w ramach Programów Ramowych UE. W programie Horizon 2020 wspólnie realizujemy projekt EUROfusion, dotyczący długoletniego programu badań w zakresie pozyskiwania energii z syntezy termojądrowej.

Uniwersytet Lizboński, pozyskujący prawie połowę swojego budżetu ze źródeł prywatnych, koncentruje swoją działalność naukowo-badawczą na kilku wiodących dziedzinach: zdrowiu, energetyce, agrotechnice i leśnictwie, naukach o morzu oraz na „inteligentnych miastach”. Wiele z powyższych dziedzin jest zgodnych z priorytetami badawczymi Politechniki Warszawskiej, co tworzy wiele możliwości wzajemnej współpracy pomiędzy naszymi uczelniami.

Delegacja, która została przyjęta przez Rektora PW prof. Jana Szmidta, zapoznała się z aktywnością Politechniki Warszawskiej, ze szczególnych uwzględnieniem prowadzonych projektów naukowo-badawczych oraz nowo powstającym Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.