Wizyta delegacji uczelni z Chin w PW, 20 marca 2017 r.

W dniu 20 marca br. PW odwiedzili przedstawiciele uczelni z Chin - reprezentanci 12 uczelni, w tym: Shanghai Tongji University, Beijing Institute of Technology, Beijing University of Technology, Wuhan University of Technology, China University of Geo-Sciences Wuhan, Xi’an Shiyou University i kilku innych.

Delegację przyjął Prorektor ds. Rozwoju, prof. Stanisław Wincenciak i Centrum Współpracy Międzynarodowej PW. Ze strony PW w spotkaniu wzięli udział reprezentanci zainteresowanych Wydziałów: Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa, Inżynierii Lądowej, Matematyki i Nauk Informacyjnych, Elektrycznego, Administracji i Nauk Społecznych, Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku.

Podczas wizyty Zastępca Dyrektora CWM p. Marta Szajnowska-Ksit przedstawiła prezentację PW oraz ofertę programów anglojęzycznych Uczelni. Każda Uczelnia z Chin również krótko się zaprezentowała. Wymieniono kontakty. Trwają analizy zbieżności kierunków studiów oraz rozpoznania możliwości współpracy.

20170320_100645
20170320_110150
20170320_112628
20170320_113408