Wizyta przedstawicielki Połtawskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego w PW

12 lipca 2017 r. Politechnikę Warszawską odwiedziła Pani Svitlana Sivitska, Vice-Rektor z Połtawskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego im. Jurija Kondratiuka (Ukraina).

Pani Prorektor spotkała się z prof. Krzysztofem Lewensteinem, Prorektorem ds. Studiów oraz Panią Martą Szajnowska-Ksit, p.o. Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej. Następnie odwiedziła Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, gdzie omówiła z Prodziekanem ds. Ogólnych – prof. Arturem Rusowiczem możliwości współpracy. Spotkanie było kontynuacją rozmów podjętych podczas Forum Rektorów Polski i Ukrainy, które odbyło się w dniach 6-7 kwietnia 2017 r. Planowane jest podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Uczelniami.

20170712_130926ж
20170712_135048ж