Wizyta studyjna z University of Pretoria (RPA)

Wizyta studyjna z University of Pretoria (RPA)

W dniu 11 lipca 2016 r. Politechnikę Warszawską odwiedziła grupa 18 pracowników akademickich z University of Pretoria (RPA), uczestniczących w Programme of Academic Leadership.

Celem Programme of Academic Leadership jest podnoszenie kwalifikacji w zakresie zarządzania oraz przekazywanie wiedzy i umiejętności przywódczych, które pomogą uczestnikom w rozwoju zawodowym, a także kreowanie liderów akademickich. Program, który działa od 2012 r. przygotowany został przez czołową szkołę biznesu w RPA - Gordon Institute of Business Science. GIBS, mający swoją siedzibę w Illovo w Johannesburgu, to wiodąca Szkoła Biznesu w Afryce Południowej, oferująca programy Business Administration, General Management and Management Development. GIBS jest częścią uniwersytetu University of Pretoria – jednej z najlepszych uczelni wyższych w regionie.

Programme of Academic Leadership jest w pełni dostosowany do specyfiki szkolnictwa wyższego i obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem badaniami naukowymi, skutecznym pozyskiwaniem środków finansowych, współpracą z partnerami biznesowymi i pozaakademickimi oraz umiędzynarodowieniem uniwersytetu. W tym roku celem wizyty studyjnej była Polska i wiodące uniwersytety: Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński.

Według organizatorów programu, Polska może służyć za wzór rozwoju sektora szkolnictwa wyższego w okresie transformacji po upadku komunizmu w 1989 r. Podobnie zmiany zachodzą na uczelniach południowoafrykańskich po zakończeni apartheidu w 1993 r.

Program wizyty w PW obejmował szczegółowe prezentacje dotyczące:

  • priorytetów badawczych i organizacji badań naukowych przygotowaną przez prof. Rajmunda Bacewicza, Prorektora ds. Nauki,
  • umiędzynarodowienia uczelni jako jednego z celów strategicznych PW wygłoszoną przez Łukasza Wojdygę, Dyrektora CWM,
  • przygotowania i wprowadzenia programów studiów w języku angielskim na przykładzie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, którą wygłosił prof. Roman Morawski,
  • doświadczeń zespołów badawczych PW we współpracy z partnerami przemysłowymi i akademickimi z RPA przygotowaną przez prof. Włodzimierza Koczarę z Wydziału Elektrycznego.

Goście wysłuchali również prezentacji Szkoły Biznesu PW wygłoszoną przez prof. Sylwię Sysko-Romańczuk oraz odwiedzili Centrum Zarządzani Innowacjami i Transferem Technologii, po którym oprowadził ich Marcin Postawka, Zastępca Dyrektora CZIiTT.