Stypendia Fulbright Specialist Award dofinansowanie visiting professors z USA

Stypendia oferowane są na okres od 14 do 42 dni. O udział w konkursie na goszczenie wysoko wykwalifikowanych amerykańskich Specjalistów mogą ubiegać się: uczelnie, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN, międzynarodowe instytuty naukowe oraz inne jednostki naukowe, jak również placówki oświatowe, instytucje rządowe, kulturalne i medyczne oraz rządowe i pozarządowe organizacje badawcze w Polsce wyrażające gotowość przyjęcia wybitnych specjalistów amerykańskich do prowadzenia m.in. wykładów, seminariów i warsztatów, uczestniczenia w lokalnych programach i projektach badawczych, sympozjach, konferencjach, prowadzenia konsultacji w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry/pracowników, wykonywaniu ocen i ekspertyz.

Nabór wniosków trwa od 1 października do

13 listopada 2017 r.

gg

Stypendia przyznawane są instytucjom wyrażającym gotowość przyjęcia wybitnych amerykańskich specjalistów do prowadzenia i uczestniczenia w: m.in. wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i ekspertyz, czy też rozwijania lokalnych programów i/lub projektów badawczych.

Stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki humanistyczne, nauki matematyczne, nauki medyczne, nauki polityczne, nauki prawne, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, nauki społeczne, nauki ścisłe, nauki techniczne.

Instytucje goszczące zobowiązane są do pokrycia kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz podróży krajowych stypendysty.

Informacje dotyczące programu na stronie: http://www.fulbright.edu.pl/specialist/

Koordynator Programu:

P. Anna Musiaka-Ostrowska: anna.musiaka-ostrowska@fulbright.edu.pl  tel. +48 882 013 011