Dwudziestolecie sieci ATHENS i Generalne Spotkanie Koordynatorów ATHENS, grudzień 2017

14 grudnia 2017 r. w Paryżu odbyły się uroczystości związane z 20 rocznicą założenia sieci ATHENS. Utworzony w 1997 roku ATHENS to prestiżowy program edukacyjny, mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi.

Obecnie w skład sieci ATHENS wchodzą: Aristotle University of Thessaloniki (Grecja), Budapest University of Technology and Economics (Węgry); Czech Technical University in Prague (Czechy), Delft University of Technology (Holandia), Instituto Superior Técnico (Portugalia), Istanbul Technical University (Turcja), Katholieke Universiteit Leuven i Université Catholique de Louvain (Belgia), Norwegian University of Science and Technology (Norwegia), Politecnico di Milano (Włochy), Universidad Politécnica de Madrid (Hiszpania), Technische Universität München (Niemcy), Technische Universität Wien (Austria), Politechnika Warszawska (Polska) oraz ParisTech (Francja). Wśród uczestników spotkania znaleźli się m. in. przedstawiciele władz uczelni partnerskich, lokalni koordynatorzy, a także profesorowie oraz dawni i obecni studenci – uczestnicy Programu. Politechnikę Warszawską reprezentowała Dominika Frąk - Dudzińska, Koordynator Programu ATHENS w PW. Uroczystości odbyły się w siedzibie Mines ParisTech – szkoły, która aktualnie koordynuje Program ATHENS z ramienia ParisTech.

15 grudnia 2017 r. miało miejsce Generalne Spotkanie ATHENS, zorganizowane przez Telecom ParisTech. Generalne Spotkania ATHENS odbywają się dwa razy do roku: w grudniu (w jednej z uczelni należących do konsorcjum ParisTech - Paris Institute of Technology, zrzeszającego 12 prestiżowych francuskich szkół wyższych, tzw. Grandes Ecoles) oraz w maju lub czerwcu (w jednej z pozostałych instytucji partnerskich). Ich tematem są kluczowe zagadnienia związane z przynależnością do sieci ATHENS oraz z przygotowaniem i przebiegiem sesji programu. Podczas spotkania partnerzy podjęli decyzje dotyczące organizacji kolejnej sesji (która odbędzie się w dniach 14 - 25.03.2018 r.) oraz przyjęcia nowego członka sieci, którym zostanie University Politehnica of Bucharest (Rumunia).

Gospodarzem kolejnego Generalnego Spotkania ATHENS, które odbędzie się w czerwcu 2018 r., będzie Czech Technical University in Prague (Czechy).

ATHENS-20ans-14