Generalne Spotkanie Koordynatorów ATHENS – Niemcy, czerwiec 2019 r.

7 czerwca 2019 r. w Monachium miało miejsce Generalne Spotkanie ATHENS, zorganizowane przez Technische Universität München.

Generalne Spotkania ATHENS odbywają się dwa razy do roku: w grudniu (w jednej z uczelni należących do konsorcjum ParisTech - Paris Institute of Technology, zrzeszającego 12 prestiżowych francuskich szkół wyższych, tzw. Grandes Ecoles) oraz w maju lub czerwcu (w jednej z pozostałych instytucji partnerskich). Ich tematem są kluczowe zagadnienia związane z przynależnością do sieci ATHENS oraz z przygotowaniem i przebiegiem sesji programu.

Wśród uczestników tegorocznego spotkania znaleźli się przedstawiciele większości uczelni należących do sieci. Politechnikę Warszawską reprezentowała Dominika Frąk - Dudzińska, Koordynator Programu ATHENS w PW.

Tematyka obejmowała m.in. zagadnienia związane z funkcjonowaniem nowego systemu rejestracji studentów i zasadami komunikacji oraz z polityką rezygnacji studentów z udziału w programie i certyfikatami poświadczającymi uzyskane oceny. Partnerzy podjęli decyzje dotyczące organizacji kolejnej sesji, która odbędzie się w dniach 16 - 24.11.2019 r.

Gospodarzem kolejnego Generalnego Spotkania ATHENS, które odbędzie się w czerwcu 2020 r., będzie University Politehnica of Bucharest (Rumunia).