Generalne Spotkanie Koordynatorów ATHENS – Paryż, grudzień 2018 r.

14 grudnia 2018 r. w Paryżu miało miejsce Generalne Spotkanie Koordynatorów ATHENS, zorganizowane przez siedzibie Mines ParisTech – szkoły, która koordynuje Program ATHENS z ramienia ParisTech.

Generalne Spotkania ATHENS odbywają się dwa razy do roku: w grudniu (w jednej z uczelni należących do konsorcjum ParisTech - Paris Institute of Technology, zrzeszającego kilkanaście prestiżowych francuskich szkół wyższych, tzw. Grandes Ecoles) oraz w maju lub czerwcu (w jednej z pozostałych instytucji partnerskich). Ich tematem są kluczowe zagadnienia związane z przynależnością do sieci ATHENS oraz z przygotowaniem i przebiegiem sesji programu.

Wśród uczestników tegorocznego spotkania znaleźli się przedstawiciele większości uczelni należących do sieci. Politechnikę Warszawską reprezentowała Dominika Frąk - Dudzińska, Koordynator Programu ATHENS w PW.

Tematyka obejmowała m.in. zagadnienia związane z oceną funkcjonowania niedawno uruchomionego nowego systemu rejestracji studentów oraz z rozwojem działań w ramach sieci (planowany projekt w ramach Erasmus+ Strategic Partnerships “Enhancing soft skills through innovative doctoral courses” oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie organizacji European Dimension Activities dla uczestników sesji ATHENS). Partnerzy podjęli także decyzje dotyczące organizacji kolejnej sesji, która odbędzie się w dniach 16 - 24.03.2019 r.

Gospodarzem kolejnego Generalnego Spotkania ATHENS, które odbędzie się w czerwcu 2019 r., będzie Technische Universität München (Niemcy).