Generalne Spotkanie Koordynatorów ATHENS – Paryż, grudzień 2019 r.

W dniu 13.12.2019 r. w siedzibie Mines ParisTech w Paryżu odbyło się Generalne Spotkanie ATHENS.

Generalne Spotkania ATHENS odbywają się dwa razy do roku: w grudniu (w Mines ParisTech – szkole, która koordynuje Program ATHENS z ramienia ParisTech) oraz w maju lub czerwcu (w jednej z pozostałych instytucji partnerskich). Ich tematem są kluczowe zagadnienia związane z przynależnością do sieci ATHENS oraz z przygotowaniem i przebiegiem sesji programu.

Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele większości uczelni należących do sieci. Politechnikę Warszawską reprezentowała Dominika Frąk - Dudzińska, Koordynator Programu ATHENS w PW.

Tematyka spotkania obejmowała m.in. podsumowanie sesji Listopad 2019 oraz zagadnienia związane z oceną funkcjonowania i udoskonalaniem nowego systemu rejestracji studentów. Koordynatorzy z uczelni partnerskich zostali zaproszeni do przybycia na spotkanie, podczas którego studenci zostaną zakwalifikowani do udziału w sesji Marzec 2020 (07.02.2020 r. w Mines ParisTech). Kolejnym z omawianych tematów był rozwój działań w ramach sieci (uzyskany grant na projekt w ramach Erasmus+Strategic Partnerships “Enhancing soft skills through innovative doctoral courses” oraz planowana współpraca w projekcie European Universities – partnerzy ATHENS wchodzą w skład 2 różnych konsorcjów, które będą ubiegały się o dofinansowanie). Partnerzy podjęli także decyzje dotyczące organizacji kolejnej sesji, która odbędzie się w dniach 14-22.03.2020 r.

Gospodarzem kolejnego Generalnego Spotkania ATHENS, zaplanowanego na 05.06.2020 r., będzie University POLITEHNICA of Bucharest (Rumunia).