Konferencja EAIE - Genewa, Szwajcaria, wrzesień 2018

W dniach 10 – 14.09.2018 r. przedstawicielki Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej mgr Małgorzata Musińska i mgr Dominika Frąk-Dudzińska przebywały w Genewie, gdzie wzięły udział w 30. Dorocznej Konferencji EAIE – European Association for International Education.

Konferencja EAIE to największe w Europie międzynarodowe wydarzenie poświęcone w całości zagadnieniom umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Jest to platforma umożliwiająca osobom zaangażowanym w proces internacjonalizacji wymianę nowych idei, dobrych praktyk i innowacji w tej dziedzinie. Towarzyszące konferencji targi pozwalają uczestniczącym instytucjom szkolnictwa wyższego na zaprezentowanie swojej oferty i krajów, z których pochodzą.

W tegorocznej konferencji, odbywającej się pod hasłem „Facing outwards”, wzięło udział 5700 uczestników z 95 krajów. W ramach konferencji odbyły się sesje, warsztaty i wizyty w uczelniach – łącznie 269 wydarzeń.

Delegatki PW uczestniczyły m.in. w następujących sesjach:

·       Elephant in the room: To revive or end exchange agreements?

·       Should internationalisation have a local impact?

·       From ignoring to pampering: types of support for your outbound exchange students

·       At home and abroad: internationalisation through buddy programmes

·       Alternative ways to welcome international students

·       Managing mental health across cultures

·       The shape of higher education in South East Asia

Uczestnicy konferencji mogli wziąć udział w jednej z 4 wizyt w kampusach szwajcarskich uczelni wyższych, aby zapoznać się z tamtejszym systemem kształcenia. D. Frąk-Dudzińska wybrała University of Geneva, a M. Musińska – University of Lausanne. Podczas wizyt prezentowano uczelnie i ich osiągnięcia, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzynarodowej.

Udział w konferencji EAIE był znakomitą okazją do zacieśniania kontaktów z partnerami z całego świata. Rozmowy dotyczyły głównie bieżącej współpracy oraz perspektyw jej rozwoju w przyszłości.

Podczas towarzyszącej konferencji wystawy uczelni i instytucji związanych z umiędzynarodowieniem szkolnictwa wyższego, delegacja PW odbyła dyżury na stoisku Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

20180914_121633
42543413_2014903185468541_2565466824409874432_n