Konferencja GHEDEX w Omanie, 14-16 kwietnia 2019 r.

W dniach 14-16 kwietnia delegat Centrum Współpracy Międzynarodowej pan Karol Maśluszczak uczestniczył w konferencji "Global Education and Higher Education Exhibition", organizowanej przez Ministerstwo Wyższej Edukacji w Omanie.

Targi GHEDEX są jednym z największych i najważniejszych wydarzeń tego typu na Bliskim Wschodzie. Skupiają uczelnie z całego świata i kandydatów nie tylko z Omanu, ale wszystkich państw Zatoki oraz licznych mniejszości narodowych zamieszkujących te tereny (głównie Indie, Bangladesz, Pakistan, Malezja i Indonezja).

Od 2012 r. Ministerstwo Wyższej Edukacji Omanu wysyła co roku około 15-25 nowych kandydatów na Politechnikę Warszawską na regularne studia I stopnia prowadzone w jęz. angielskim, oraz na kursy językowe organizowane przez Ośrodek Języka Angielskiego PW. Jest to prestiżowe stypendium, które pokrywa koszty studiowania i życia w Polsce. Stypendyści byli wysłani do Polski na uczelnie medyczne i inne techniczne instytucje, ale ze względu na różne trudności, lista docelowych uczelni, na których oferowano stypendia, stopniowo malała. Dzięki interwencjom i staraniom pracowników Centrum Współpracy Międzynarodowej, na przełomie ostatnich lat udało nam się wypracować pozycję lidera w liczbach otrzymanych stypendiów na naszą uczelnię. Również dzięki tym staraniom, obecnie jesteśmy jedyną akredytowaną uczelnią techniczną, która otrzymuje stypendystów rządu omańskiego.

Targi GHEDEX to jedno z największych wydarzeń tego typu organizowanych na Bliskim Wschodzie. Skupiają największe i najbardziej liczące się uczelnie państwowe i prywatne z całego świata. W tym roku było obecne prawie 160 instytucji, z ponad 25 krajów. Najwięcej uczelni było z USA i UK, dokąd kierowana jest największa liczba stypendystów rządu omańskiego. Politechnika Warszawska była jedyną uczelnią z Polski obecną na targach. Jak widać, konkurencja w tym regionie, w sektorze edukacji wyższej, jest ogromna, szczególnie ze strony uczelni amerykańskich i angielskich, dlatego nasza obecność na targach jest bardzo ważna. Nie tylko jeśli chodzi o utrzymywanie dobrych kontaktów z Ministerstwem Wyższej Edukacji w Omanie. Zdecydowana większość kandydatów pochodzenia omańskiego, nawet jeżeli nie uzyska rządowego stypendium, może pozwolić sobie na studia w krajach, w których czesne potrafi być wielokrotnością naszych opłat. Jednak nie dotyczy to wszystkich mieszkańców Omanu. Kandydatom, którzy nie są obywatelami Omanu (ekspaci), lub nie mają możliwości uzyskania stypendium, nasza uczelnia oferuje edukację na tak samo wysokim poziomie, jaki oferują inne zachodnie uczelnie, za o wiele mniejsze czesne. W tej grupie nasza uczelnia jest niekiedy wybierana jako uczelnia docelowa. Na stoisko Politechniki Warszawskiej na targach GHEDEX specjalnie przyjeżdżali kandydaci z Syrii, Jemenu i Indii (ekspaci), żeby móc porozmawiać z przedstawicielami Biura ISO. Warto pamiętać, że nie jesteśmy jedynym państwem/uczelnią we wschodniej Unii Europejskiej, która daje podobne jak my warunki i możliwości, więc nasza obecność na targach jest bardzo istotna - pozwala wielu lokalnym kandydatom zapoznać się z ofertą PW i pomaga nabrać świadomości, o polskim rynku edukacyjnym.

Nasza uczelnia napotkała się w tym roku z niekorzystną zmianą w procesie wizowym. W Omanie nie ma obecnie placówki dyplomatycznej, wcześniej wizy były wydawane przez specjalną agencję konsularną, która przekazywała dokumenty kandydatów do najbliższej placówki – do Rijadu, stolicy Arabii Saudyjskiej. W ten sposób kandydaci nie musieli wyjeżdżać z kraju, przed przyjazdem do Polski. Od 2019 nowy Konsul RP w Rijadzie zaczął wymagać od kandydatów (głównie chodzi o stypendystów) aplikowania i odbierania wiz osobiście, co wiąże się z koniecznością dodatkowej podróży. Jest to czynnik, którzy może niekorzystnie wpłynąć na liczbę kandydatów z tego kraju. Centrum Współpracy Międzynarodowej dołoży wszelkich starań, żeby zmienić tą sytuację, w miarę swoich możliwości. 

ghedex photo
ghedex