Międzynarodowe Targi Edukacyjne EDUEXPOS, Indie, wrzesień 2018

W dniach 31 sierpnia - 10 września 2018 Pan Karol Maśluszczak, delegat Centrum Współpracy Międzynarodowej, uczestniczył w misji edukacyjnej do Indii, współorganizowanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej NAWA. Głównym celem wizyty w Indiach był udział w międzynarodowych targach edukacyjnych EDUEXPOS, które miały miejsce w terminie 2-8 września 2018, gdzie NAWA przygotowała oficjalne polskie stoisko narodowe w ramach kampanii „Ready, Study, Go! Poland” we współpracy z polskimi placówkami dyplomatycznymi w Nowym Delhi i Bombaju. W trakcie wyjazdu udało się też zorganizować dodatkowe spotkania towarzyszące.

Politechnika Warszawska była jedną z 12 uczelni. W delegacji uczestniczyły również Politechnika Białostocka, Politechnika Warszawska, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Warszawski, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. W skład delegacji weszli również przedstawiciele NAWA, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Pierwszego dnia odbyło się spotkanie na Uniwersytecie Delhijskim w Katedrze Slawistyki, z władzami wydziału (Dr Rashmi Joshi oraz lektorką języka polskiego p. Magdaleną Mendrok). Na spotkaniu obecny był również Sekretarz Ambasady RP w Nowym Delhi p. Andrzej Stuczyński, z którym została omówiona sytuacja wizowa kandydatów na Politechnikę Warszawską. Sekretarz poinformował o wyjątkowym wzroście liczby wniosków wizowych do Polski (nie tylko na studia) i zadeklarował, że od przyszłego roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych planuje wprowadzenie nowych rozwiązań mających na celu usprawnienie procesu wydawania wiz przede wszystkim kandydatom na studia w Polsce.

Między 2 i 8 września działania były skupiona na udziale w targach. Pierwszy dzień targowy został zorganizowany w Nowym Delhi 2 września, 4 września w Chennai, 6 września w Bangalore i 8 września w Bombaju. Mimo dużej obecności największych konkurentów polskich uczelni, czyli reprezentacji USA, UK oraz Niemiec, polskie stoiska cieszyły się ogromnym zainteresowaniem w trakcie targów oraz dużą frekwencją na prezentacjach, które odbywały się w każdym z miast. Świadczy to o dużym zainteresowaniu naszym krajem wśród hinduskiej absolwentów szkół średnich i studiów. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się stoisko naszej Uczelni. Politechnika Warszawska, która ma przyjemność gościć jedną z największych grup studentów z Indii, była marką już rozpoznawalną przez odwiedzających.

Część z kandydatów specjalnie przyjechała ze swoich miast, żeby móc osobiście porozmawiać z delegatem PW, planując niekiedy od kilku miesięcy aplikowanie na studia na naszej Uczelni. Kandydaci podchodzili do rozmów z bardzo konkretnymi pytaniami i dając do zrozumienia, że upatrują w Polsce swojej szansy na zagraniczną edukację. Dwa miasta, w których odbywały się targi, Chennai i Bangalore, są uważane za centra informatyzacji Indii, więc najwięcej zapytań dotyczyło kierunków informatycznych (computer science). Bardzo dużo osób interesowało się kierunkiem Global Production Engineering oferowanym na Wydziale Inżynierii Produkcji oraz kierunkami oferowanymi na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, Aerospace lub Power Engineering. Sporo kandydatów wypytywało również o architekturę, inżynierię lądową oraz inżynierię środowiska.

Ostatniego dnia pobytu w Indiach, uczestnicy delegacji spotkali się z Konsulem Generalnym RP w Bombaju Damianem Irzykiem, aby podsumować Misję oraz porozmawiać o przyszłości rozwoju współpracy polsko-indyjskiej. Konsul zadeklarował uruchomienie w 1szym kwartale 2019 plany utworzenia 10 specjalnych centrów wizowych, które mają być obsługiwane przez zewnętrzne, prywatne firmy. Celem tego działania jest zwiększenie przepustowości wniosków wizowych oraz zmniejszenie procederu odsprzedawania terminów na spotkania wizowe na czarnym rynku. Pokreślił również, że zarówno w Delhi jak i w Mumbaiu brakuje nadal wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników.

wertt
xcdfff

 

aaaaa