Raport z targów - Azerbejdżan, październik 2014

W dniach 10, 11 i 12 października 2014, reprezentantka Centrum Współpracy Międzynarodowej PW, p. Agata Wierzbińska wzięła udział w targach edukacyjno-promocyjnych w Baku Azerbejdżanie o nazwie Education Azerbaijan.

Targi zorganizowane zostały w Baku Expo Center, największej hali targowej w mieście, w której na co dzień odbywają się największe wydarzenia promocyjno-reklamowe z dziedzin edukacji, gospodarki i technologii. Wydarzenie zostało poprzedzone doskonałą reklamą w mediach oraz dogodnymi rozwiązaniami logistycznymi – zainteresowani byli dowożeni z centrum Baku specjalnymi autokarami do obiektu targowego. W rezultacie w ciągu 3 dni targowych, do Baku Expo Center zawitało 8000 osób, co jest bardzo dużym sukcesem organizatorów i pokazuje, iż warto wziąć udział w przyszłorocznej edycji tego wydarzenia.

Podczas targów zainteresowanie wśród młodzieży azerskiej było bardzo żywe, co wypływa miedzy innymi z faktu, iż młodzież ta bardzo chętnie chce studiować za granicą, co wypływa z zainteresowania innymi krajami, jak i z faktu, iż ilość uczelni wyższych w Azerbejdżanie jest dużo mniejsza niż np. w Polsce. Na targach wystawiały się uczelnie zAzerbejdżanu, Węgier, Rosji, UK, USA. Z Polski przyjechali jedynie przedstawiciele PW i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.Studia na PW wzbudzały bardzo duże zainteresowanie – młodzi Azerowie zadawali pytania nie tylko na temat studiów i ich programów, ale także życia w Polsce/Warszawie, tradycji, możliwości kwaterunkowych, życia studenckiego, kosztów utrzymania itd.

Na targi przychodzili zarówno uczniowie szkół średnich jak i przyszłoroczni absolwenci studiów I stopnia, którzy zainteresowani byli możliwością kontynuacji studiów w Polsce na poziomie magisterskim.

Najwięcej pytań padało o takie kierunki jak Computer Science, Information Technology czy Environmental Engineering, zarówno na I jak i na II stopniu. Przez 3 dni trwania targów, stoisko PW dosłownie „pękało w szwach”, młodzież ustawiała się w kolejce do pytań o studia na uczelni. Pani Wierzbińska oprócz języka angielskiego, zna również język turecki, co było również bardzo pomocne w kontakcie z zainteresowanymi, gdyż osoby nie znające za dobrze języka angielskiego – np. rodzice kandydatów, mogli swobodnie się porozumieć. Język azerski jest w 90% podobny do języka tureckiego i każdy Azer umie w nim rozmawiać.

Bardzo istotnym wartym podkreślenia jest fakt, iż młodzież z Azerbejdżanu jest świetnie przygotowana do studiów za granicą również na poziomie języka angielskiego Prawie każda z odwiedzających stoisko PW młoda osoba, posiadała już certyfikat językowy, głównie IELTS (na wymaganym minimalnym poziomie 6.0 lub wyższym) lub TOEFL. Jest do bardzo ważna informacja, gdyż młodzież w wielu innych krajach stanowiących rynki Uczelni, niestety rzadko spełnia ten, wymagany przez PW, warunek.

Azerbejdżan to kraj, który wzbogaca się szybko na przemyśle naftowym. Wskutek tego, rząd tego kraju postawił w ostatnich latach bardzo mocno na edukację młodzieży, przeznaczając bardzo duże fundusze na kształcenie swoich obywateli za granicą. Obecnie 8.2% wszystkich wydatków rządowych przeznaczone jest na edukację. Społeczeństwo w Azerbejdżanie jest również zamożne, aż 82% społeczeństwa stać jest finansowo na podjęcie nauki na 3 stopniu kształcenia. 100% młodzieży azerskiej w wieku od 15-24 lat posiada umiejętność czytania i pisania, co stanowi liczbę wyższą niż np. w USA (82.3%).

baku-foto1

 

baku-foto2

 

baku-foto3

 

baku-foto4

 

baku-foto5

 

baku-foto6