Raport z targów - Kazachstan, kwiecień 2016

W dniach 7-9 kwietnia 2016 r. przedstawiciel CWM Pani Zenoviya Shits reprezentowała Politechnikę Warszawską na międzynarodowych targach edukacyjnych „Education and Career 2016” w Ałmaty (Kazachstan) w ramach misji edukacyjnej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Azja Środkowa 2016”. Targi odbyły się w  prestiżowym centrum wystawienniczym Atakent Expo.

Przez 3 dni na wspólnym stoisku pod patronatem MNiSW Politechnika Warszawska była promowana wśród młodzieży kazachskiej i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem jako jedna z najlepszych uczelni technicznych w Polsce.

Stoisko odwiedzili także absolwenci uczelni polskich oraz studenci, którzy skorzystali ze stypendiów RP czy KE (w ramach Erasmus Mundus) oraz słuchacze kursu języka polskiego jednej ze szkół w Ałmaty.

W trakcie pobytu w Kazachstanie odbyło się spotkanie z przedstawicielami agencji rekrutacyjnych działających na rynkach Azji Środkowej. W ramach targów miało też miejsce seminarium dot. Programu Erasmus+ z udziałem przedstawiciela Narodowej Agencji Erasmus + w Polsce.

Przedstawiciele uczelni polskich spotkali się też z Polonią oraz pracownikami Konsulatu Generalnego RP w Ałmaty.