Raport z targów – Malezja, marzec 2016 Kuala Lumpur

W dniach 8-14 III 2016, reprezentantki Centrum Współpracy Międzynarodowej PW, p. Katarzyna Janiga i p. Małgorzata Musińska odbyły podróż służbową do stolicy Malezji, Kuala Lumpur. Głównym celem wyjazdu był udział targach edukacyjnych EHEF w dniach 12 – 13 III.

Targi zostały zorganizowane w ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską. Celem wydarzenia było zwrócenie uwagi malezyjskich studentów na możliwości podjęcia studiów wyższych w Europie. Wśród 100 wystawców znalazły się europejskie uniwersytety jak i również ambasady i ministerstwa edukacji krajów europejskich oraz Delegacja Unii Europejskiej w Malezji. Wśród najsilniej reprezentowanych krajów znalazły się Francja (17 uczelni), Irlandia (11 uczelni) oraz Polska (9 uczelni oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Targi zorganizowane zostały w centrum kongresowym Kuala Lumpur Convention Centre mieszczącym się w centrum miasta. Stoisko PW na targach zostało odwiedzone przez ok. 100 osób. Wśród studentów znajdowali się zarówno studenci malezyjscy, jak i studenci innych narodowości studiujący aktualnie w Kuala Lumpur i szukający uczelni w innym kraju do kontynuacji studiów na kolejnym poziomie. Najwięcej zapytań dotyczyło programów Aerospace Engineering, Power Engineering, Computer Science oraz Mechatronics. Uwagę uczestników targów przyciągały szczególnie audiowizualne materiały promocyjne PW, takie jak film promocyjny oraz krótki film z relacją jednego z Malezyjskich studentów studiującego aktualnie na PW. Część z kandydatów wykazywała poważne zainteresowanie i deklarowała chęć aplikacji na PW już na najbliższy semestr. Mamy nadzieję, że już niedługo dołączą do naszej uczelni.

W dniach poprzedzających targi, delegatki wzięły udział w spotkaniach i wydarzeniach informacyjno-promocyjnych w lokalnych szkołach średnich, na uniwersytetach oraz z agencjami rekrutacyjnymi.

W dniu 9 III odbyła się wizyta w szkole średniej Alice Smith International School - jednej z najstarszych międzynarodowych szkół w Azji Południowo-Wschodniej, wśród tych prowadzących edukację w oparciu o system brytyjski. Wizyta miała charakter mini targów zaaranżowanych przez organizatorów EHEF i stanowiła jedno z wydarzeń poprzedzających główne targi zaplanowane na weekend. Wydarzenie to miało na celu udzielenie informacji dotyczących oferty studiów PW, procedury aplikacyjnej oraz ogólnych informacji o studiowaniu w Polsce. Podczas targów reprezentantki PW nawiązały również kontakt z konsultantem edukacyjnym z agencji Easy Study Solutions, zajmującej się promowaniem oferty studiów w ponad 50 instytucjach w Europie, Azji i Australii.

W dniu 10 III delegatki uczestniczyły w trzech spotkaniach. Pierwsze z nich odbyło się w Adroit College – szkole średniej oferującej programy przygotowawcze (pre-university programmes, foundation in science) dla uczniów pragnących podjąć studia i kontynuować naukę w kraju bądź za granicą. Drugie spotkanie odbyło się na University of Malaya, gdzie podczas rozmów z przedstawicielami Wydziału Inżynierii Dr Andri Andriyana, Dr Tan Chou Yong, Dr Ang Bee Chin oraz przedstawicielką International Students Centre Panią Nur Azwa Faharudin omówione zostały możliwości współpracy między uczelniami, głównie w zakresie wymian studenckich.

Po południu reprezentantki PW wzięły udział w spotkaniu w Methodist College – szkole średniej prowadzącej programy przygotowawcze na uniwersytety. Po rozmowie z przedstawicielem biura międzynarodowego, panem Joshua Johnson, delegatki udały się na spotkanie z uczniami szkoły w celu zapoznania ich z ofertą studiów anglojęzycznych PW oraz objaśnienia poszczególnych etapów procesu aplikacyjnego. Podczas prezentacji został także odtworzony film promocyjny PW oraz relacja studenta z Malezji, który rozpoczął studia pierwszego stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej PW w październiku 2015 r i który uprzednio uczył się właśnie w Methodist College. Największe zainteresowanie wśród uczniów Methodist College wzbudziły programy Aerospace Engineering, Environmental Engineering oraz Electrical Engineering. Po prezentacji studenci zadali szereg dodatkowych pytań dotyczących m.in. rekrutacji, wymaganych dokumentów, studiowania na PW, legalizacji pobytu w Polsce oraz życia w Polsce. Na koniec spotkania studenci otrzymali gadżety promocyjne PW.

W dniu 11 III odbyła się kolejna część wydarzeń poprzedzających EHEF – mini targi na uczelni National University of Malaysia (UKM), skierowane do studentów pierwszego stopnia zainteresowanych podjęciem studiów drugiego stopnia na uczelniach europejskich. Po targach reprezentantki PW odbyły spotkanie z koordynatorem Wydziału Inżynierii, dr Mohd Fais Mansor, w celu omówienia możliwości nawiązania współpracy pomiędzy PW i UKM w zakresie wymian bilateralnych i innych programów mobilności studentów międzynarodowych.

Foto1

Mini Fairs at Alice Smith International School, Kuala Lumpur (9.03.2016)

 

Foto2

Alice International Smith School, Kuala Lumpur (9.03.2016)

 

Foto3

University of Malaya, Kuala Lumpur (10.03.2016)

 

Foto4

Methodist College, Kuala Lumpur (10.03.2016)

 

Foto5

Methodist College, Kuala Lumpur (10.03.2016)

 

Foto6

Mini Fairs at National University of Malaya (11.03.2016)

 

Foto8

Mini Fairs at National University of Malaya (11.03.2016)

 

Foto7

EHEF Fairs at Kuala Lumpur Convention Centre (12-13.03.2016)

 

Foto9

EHEF Fairs at Kuala Lumpur Convention Centre (12-13.03.2016)

 

Foto10

EHEF Fairs at Kuala Lumpur Convention Centre (12-13.03.2016)