Raport z targów i spotkań - Ukraina, listopad 2015

W dniach 12-14 listopada 2015 r. przedstawicielka CWM PW Pani Zenoviya Shits reprezentowała Uczelnię na targach edukacyjnych w Kijowie. Targi te, odbywające się corocznie, są największym wydarzeniem roku, promującym ukraińskie i zagraniczne uczelnie wyższe.

Odrębne stoisko PW tradycyjnie mieściło się w „alejce polskiej” i cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. Nawet po godzinach pracy targów przy stoisku było sporo młodzieży, studentów, często także rodziców. Bogata oferta PW oraz wyjątkowa możliwość podjęcia studiów na zasadach bez odpłatności w ramach konkursu przyciąga z roku na rok coraz większą liczbę kandydatów z Ukrainy - zdecydowanie najliczniejszej grupy studentów zagranicznych.

Działania promocyjno-informacyjne naszej Uczelni na rynku ukraińskim nie ograniczają się tylko do udziału w targach edukacyjnych, ale obejmują także spotkania z młodzieżą szkolną w Kijowie i innych miastach oraz organizację letnich  kursów języka polskiego w PW, połączonych ze zwiedzaniem Politechniki Warszawskiej i Warszawy.

W trakcie pobytu Pani Zenoviya Shits spotkała się z kandydatami w szkole językowej ‘Slavic Languages Centre’ i uczniami liceum fizyko-matematycznego.

W dniach 16-17 listopada 2015 r. Pani Zenoviya Shits reprezentowała Politechnikę Warszawską na pierwszych Międzynarodowych Targach Edukacyjnych w Czerkasach, zorganizowanych przez agencję edukacyjną „Sputnyk Studenta”. Stoisko PW odwiedzili uczniowie liceum matematycznego, z którymi Pani Zenoviya Shits spotkała się w ubiegłym roku, zawdzięczając kontakt absolwentom tego liceum, którzy są obecnie studentami Politechniki Warszawskiej.