Raport z targów i szkoleń - Turcja, Azerbejdżan, kwiecień-maj 2014

W dniach 26 – 27 kwietnia 2014, reprezentantka Centrum Współpracy Międzynarodowej PW, p. Agata Wierzbińska wzięła udział w targach edukacyjno-promocyjnych EDUFAIRS razem z przedstawicielami agencji rekrutacyjnej ze Stambułu TruvaEducation Services, z którą Politechnika Warszawska współpracuje na zasadach bezkosztowych przy rekrutacji studentów tureckich na studia 1 i 2 stopnia oraz na przygotowujące kursy angielskiego B2.

Targi zorganizowane zostały w Hotelu Marmara na placu Taksim – lokalizacji bardzo dogodnej dla uczestników i odwiedzających. Zainteresowanie wśród młodzieży tureckiej było bardzo żywe, co wypływało z terminu targów – czyli na 2 miesiące przed końcem roku szkolnego, kiedy to absolwenci muszą już podejmować decyzje na temat ich przyszłej edukacji wyższej.Na targach wystawiały się uczelnie z Australii, Kanady, Malty, WB, USA i ZEA; a oprócz PW,  także Politechnika Łódzka i Uniwersytet Łódzki. Studia na PW wzbudzały bardzo duże zainteresowanie –uczniowie tureccy zadawali pytania nie tylko na temat studiów i ich programów, ale także życia w Polsce/Warszawie, tradycji, możliwości kwaterunkowych, życia studenckiego, kosztów utrzymania itd.Z racji pory, w jakiej zorganizowane zostały targi, najwięcej zainteresowania skupiało się na studiach I stopnia – najpopularniejsze okazały się programy - Civil Engineering, Electrical and Computer Engineering i Electrical Engineering. Zainteresowanie wynikało również z faktu, iż większość materiałów promocyjnych PW – ulotki, broszury i roll-up były oferowane w języku tureckim.

W dniu 28 maja, p. Agata Wierzbińska odwiedziła siedzibę agencji TRUVA, aby posumować targi, ustalić współpracę przy rekrutacji, uaktualnić zasady aplikacji oraz szczegółowe metody działań w przypadku konkretnych aplikantów. Na spotkanie przyszło również już kilku potencjalnych kandydatów, którzy w weekend odwiedzili stoisko PW.

W dniu 29 maja, p. Agata Wierzbińska odwiedziła Istanbul Technical University, uczelnię będącą tureckim odpowiednikiem Politechniki Warszawskiej.  PW posiada już umowy z ITU o wymianę studencką w ramach programu LLP Erasmus, jednakże uczelnie nie współpracują w żadnych innym zakresie. Z reprezentantką CWM spotkała się pani MerveCalimli, dyrektorka International Office ITU, która przedstawiła zakres współpracy międzynarodowej Istanbul Technical University, rodzaje umów podpisywanych z uczelniami zagranicznym, zakres działania swojego biura, jego strukturę i historię istnienia, a także metody rekrutacji, liczbę studentów międzynarodowych, szczegóły dotyczące staff exchange oraz zagranicznych projektów badawczo-naukowych. Pani Wierzbińska przedstawiła zasady podpisania i template standardowych umów na współpracę badawczą i wymianę studencką oraz omówiła możliwość podpisana takiej umowy miedzy ITU a PW. Pani Wierzbińska poznała też pozostałych pracowników biura, który także przedstawili po krótce swój zakres obowiązków. Następnie, odwiedziła biuro Erasmus na ITU, gdzie spotkała się z jego dyrektorką, panią Sanem Albayrak. W trakcie spotkania, omówione zostały kwestie związane z przyszłością Turcji w nowym programie Erasmus+, współpraca z Polską i PW, następnie pani Albayrak oprowadziła panią Wierzbińską po kampusie uczelni.

W dniu 30 maja, p. Agata spotkała się z panem Mehmet Gokturk Iplikcioglu, właścicielem firmy UNICEDU, jednym z agentów rekrutacyjnych, działających na rynku zarówno tureckim jak i polskim. Pan Iplikcioglu przedstawił kandydatury ewentualnych przyszłych studentów, którzy zgłosili się do niego niezależnie od targów. Pani Agata udzieliła mu konsultacji oraz rad dotyczących dalszego przebiegu i działań w procesie aplikacyjnym dla tych kandydatów.

W dniu 1 maja, p. Wierzbińska poleciała na kolejne targi do Baku, w Azerbejdżanie. Była to kolejna część tej  samej imprezy promocyjnej EDUFAIRS. Impreza targowa odbyła się w dniach 3-4 maja w hotelu Hilton w centrum miasta. W Baku wystawiały się uczelnie z najróżniejszych krajów świata – m.in. Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Jordanii, Turcji, Rosji, Gruzji. Zainteresowanie młodzieży azerskiej było ogromne, szczególnie studiami na uczelniach technicznych – i te głównie wystawiały się podczas targów.

Azerbejdżan to kraj, który wzbogaca się szybko na przemyśle naftowym. Wskutek tego, rząd tego kraju postawił w ostatnich latach bardzo mocno na edukację młodzieży, przeznaczając bardzo duże fundusze na kształcenie swoich obywateli za granicą. Obecnie 8.2% wszystkich wydatków rządowych przeznaczone jest na edukację. Społeczeństwow Azerbejdżanie jest również zamożne, aż 82% społeczeństwa stać jest finansowo na podjęcie nauki na 3 stopniu kształcenia. 100% młodzieży azerskiej w wieku od 15-24 lat posiada umiejętność czytania i pisania, co stanowi liczbę wyższą niż np. w USA (82.3%).

Podczas targów, przedstawicielowi PW pomagał i asystował jeden ze studentów z Azerbejdżanu, który na co dzień uczy się w PW na przygotowawczym kursie z języka angielskiego, a od następnego roku akademickiego podejmie studia I stopnia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. W związku z tym, stoisko PW cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, gdyż każdystrudent bardzo chętnie słuchał opisu osoby, która autentycznie studiuje na promowanej uczelni i na dodatek mówi do nich w ich ojczystym języku. Targi zakończyły się w niedzielę 4 maja, a następnego dnia, p. Wierzbińska wróciła do Polski.

 

zdjęcie 1