Raport z wyjazdu szkoleniowego - Universidad Rey Juan Carlos, VII Erasmus International Week, 24-28.04.2017

W dniach 24-28.04.2017 roku 2 pracowników CWM odbyło szkolenie w ramach Staff Mobility Training, w VII warsztatach zorganizowanych przez International Office Universidad Rey Juan Carlos w Madrycie, w Hiszpanii. Warsztaty zostały zorganizowane dla personelu administracyjnego i akademickiego zarządzającego i koordynującego programy mobilności studentów i nauczycieli akademickich Erasmus+ w uczelniach i szkołach wyższych. Uczestnicy: Dominika Jasińska, Patrycja Kluź, Centrum Współpracy Międzynarodowej PW

W warsztatach uczestniczyło 29 przedstawicieli z ponad 20 uczelni europejskich z Austrii, Bułgarii, Szwajcarii, Niemiec, Węgier, Włoch, Finlandii i Wielkiej Brytanii oraz Meksyku. Znaczna większość uczestników warsztatów to pracownicy biur współpracy z zagranicą, głównie zajmujących się organizacją mobilności studentów w ramach różnych programów europejskich.

URJC to hiszpańska państwowa uczelnia powstała w 1996 roku zlokalizowana na 5 kampusach w Madrycie: Aranjuez, Alcorcon, Fuenlabrada, Madrid (Vicalvaro) i Mostoles. Uczelnia kształci studentów na 5 dużych wydziałach, jednym z nich jest wydział Engineering and Architecture, w ramach którego nasza uczelnia prowadzi współpracę. Dla własnych i zagranicznych studentów uczelnia oferuje studia w języku angielskim oraz bogatą ofertę wspólnych studiów tzw. double degree (głównie są to programy w ramach Erasmus Mundus). Uczelnia kształci ponad 46 000 studentów, z czego 6 828 to studenci zagraniczni ze 113 krajów świata – w tym 960 studentów z wymian w ramach programów Erasmus i Erasmus Mundus. Największe grupy studentów zagranicznych pochodzą z następujących krajów: Chiny, Ekwador, Kolumbia, Peru, Rumunia, Włochy, Francja.

Program warsztatów był bardzo intensywny i składał się z szeregu aktywności. Podczas pobytu uczestnicy zwiedzili 4 kampusy uczelni, odbyły się spotkania z przedstawicielami wydziałów takich jak  Faculty of Communication Science, School of Telecommunication Engineering, prezentacje w Physiological Signal Processing Lab Demo, Videogames and Virtual Reality Area oraz innych jednostek zajmujących się współpracą uczelni z firmami czy podmiotami zagranicznymi takimi jak Technological Support Center, European Projects and Technology Transfer Office. Każdy z uczestników miał okazję promować swoją uczelnię oraz zaprosić do współpracy inne uczelnie biorące udział w warsztatach. Program oferował również spotkanie z przedstawicielami Erasmus Student Network, który szczególnie aktywnie działa na uczelni. Przedstawiciele madryckiego ESN’u wyrazili dużą aprobatę dla działalności oddziału ESN na PW za prężne działania, nazywając ją „najlepszą sekcją” ESN.

Udział w międzynarodowym tygodniu w URJC był znakomitą okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów z przedstawicielami uczelni europejskich. Zaowocował również ustaleniem wstępnego zakresu współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską a URJC.