Raport z wyjazdu szkoleniowego w ramach programu Erasmus + do Delft University of Technology (TU Delft), Delft, Holandia, 27-31.03.2017 r.

W dniach 27-31.03.2017 r. pani Halina Bukowiecka z Centrum Współpracy Międzynarodowej uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym przez Valorisation Centre TU Delft w ramach programu Erasmus +.

Valorisation Centre pomaga naukowcom w pozyskiwaniu funduszy krajowych i międzynarodowych na badania, wspiera ich w trakcie realizacji projektów, w relacjach z biznesem, promuje osiągnięcia naukowców. Na każdy dzień zaplanowano spotkania z przedstawicielami nie tylko działów VC, ale także innych jednostek, co umożliwiło kompleksowe zapoznanie się ze wszystkimi formami wsparcia uczelni w obszarze badań naukowych.

Wizyta była okazją do poznania historii TU Delft, strukturę uczelni, kierunki zmian, podjętych w ostatnich latach oraz plany na przyszłość. Wysokie miejsce TU Delft w rankingach, atrakcyjność tego miejsca dla naukowców i studentów z całego świata wynika z długofalowej polityki władz uczelni.

W celu zwiększenia efektywności uczelni ograniczono liczbę wydziałów do 8. Decyzja ta nie oznaczała jednak likwidacji nierentownych kierunków. Wydziały zostały połączone. W ciągu ostatnich latach zmieniła się również struktura Valorisation Centre. Poszerzono obszar jego działań, zwiększono liczbę pracowników. Struktura tej jednostki jest dopasowana do inicjatyw, jakie podejmuje uczelnia, aby zachęcić nie tylko pracowników, ale także studentów, do rozwoju badań oraz ubiegania się o środki krajowe i zagraniczne, z których można finansować badania i rozwój uczelni. Z powodu ograniczenia krajowych, rządowych źródeł finansowania badań w ciągu ostatnich kilku lat uczelnia większy nacisk kładzie na projekty w ramach Horyzontu 2020 oraz współpracę z biznesem.

Od kilku lat wszystkie zajęcia na studiach magisterskich są prowadzone w języku angielskim. Zanim jednak wprowadzono tę zasadę wykładowcy akademiccy uczestniczyli w kursach językowych, które przygotowały ich do zmiany języka wykładowego. Pozwoliło to zwiększyć liczbę studentów z zagranicy i przyciągnąć naukowców z całego świata. Brak bariery językowej pozwala również na zatrudnianie obcokrajowców w administracji, wspierającej naukowców w pozyskiwaniu funduszy z programów międzynarodowych.

Również rozwój infrastruktury jest ukierunkowany na poprawę warunków prowadzenia badań. Kampus jest stale rozbudowywany i modernizowany. Także studenci mają do dyspozycji halę, w której mogą realizować własne projekty, tzw. D-Dream Hall (https://www.tudelft.nl/ddream). Oprócz opracowania rozwiązań technicznych muszą oni samodzielnie pozyskać środki finansowe na badania, czy też na udział w wydarzeniach, podczas których będą mogli zaprezentować wyniki swoich prac.

Udział w szkoleniu w TU Delft był znakomitą okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów z przedstawicielami tej Uczelni.