Raport ze spotkań promocyjno-rekrutacyjnych - Chiny, marzec 2015

W dniach 16-20 marca 2015 r. Pani Patrycja Kluź, zajmująca się współpracą z uczelniami chińskimi w zakresie wymiany studentów w ramach umów bilateralnych oraz promocji PW na rynku edukacyjnym w Chinach, złożyła wizyty w szkołach średnich i uniwersytetach partnerskich w miastach Shijiazhuang i Taiyuan.

Podczas 4-dniowego pobytu w miastach Shijiazhuang i Taiyuan p. Patrycja Kluź spotkała się z uczniami szkół średnich i studentami uniwersytetów, zainteresowanymi ofertą studiów anglojęzycznych w PW.

P. Kluź spotkała się również ze studentami uczelni partnerskiej North University of China (NUC), z którą PW zawarła umowę dotyczącą wspólnego prowadzenia studiów, tzw. 2+2 na kierunkach Aerospace Engineering, Civil Engineering oraz Environmental Engineering (studia I stopnia). Studenci NUC po 2 latach nauki w swojej macierzystej uczelni przyjeżdżają do PW aby kontynuować studia i otrzymują dyplomy obu uczelni.

Dzięki tego rodzaju spotkaniom, nasza Uczelnia z roku na rok odnotowuje wzrost liczby chińskich kandydatów na kursy języka angielskiego i studia anglojęzyczne. Współpraca z uczelniami chińskimi również stale się rozwija, co otwiera studentom PW perspektywy wyjazdu do Chin.

20150318_101406
20150317_095745
20150317_095446
20150317_092654
20150317_042733[1]